Počinje naplata lučkih i pristanišnih naknada – Zbog nepoštovanja propisa kazne do 2 miliona dinara

Agencija za upravljanje lukama predstavila je u Privrednoj komori Srbije Odluku o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada. Ova Odluka doneta je da bi se na pravno utemeljen način izvršila pravična preraspodela ove vrste prihoda u korist Srbije i stupa na snagu 10. aprila 2015. godine.

– Sredstva od naknada za upotrebu obale, za pristajanje, ležarinu i operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi koristiće se za izgradnju i modernizaciju lučke infrastrukture u Srbiji – rekao je Vuk Perović, v.d. direktora Agencije za upravljanje lukama.

On je naglasio da će se višak iznad tog iznosa uključujući sredstva koja nisu utrošena na planirane rashode slivati u budžet Republike Srbije.

Prema njegovim rečima, početkom ovog meseca usvojena je i Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke i pristaništa i usaglašena je sa propisima EU i predstavlja jedan od osnovnih uslova za nesmetanu premenu odredaba Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.

On je najavio da je u pripremi i Javni poziv za prikupljanje zahteva za obavljanje lučke delatnosti za putnički saobraćaj u Zemunu i istakao da će se takav poziv po prvi put raspisati u Srbiji. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici resornog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, članovi Grupacije za luke i pristaništa, Grupacije za rečno brodarstvo i ostalih zainteresovanih institucija. Na skupu je zaključeno je da se primena Odluke o visini i načinu plaćanja naknada prati na terenu u naredna četiri meseca i da se učesnici prezentacije ponovo sretnu u PKS i razmotre realizaciju primene ove odluke.

Lučke takse

• Naknada za upotrebu obale

• Naknada za pristajanje

• Ležarina

• Naknada za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi

Kaznene odredbe

Prekršaj:

• Plovilo obavlja poslove ukrcavanja/iskrcavanja putnika i/ili robe, snabdevanje zalihama, smenu posade izvan luka i pristaništa

• Obveznik lučke naknade nije u propisanom roku dostavio sažetu prijavu koja se podnosi radi plaćanja lučke naknade

• Obveznik lučke naknade je dostavio netačne podatke ili nepotpunu prijavu

• Obveznik lučke naknade nije platio lučku naknadu u propisanom roku Novčana kazna: – 20.000 – 150.000 dinara – odgovorno lice – 150.000 – 2.000.000 dinara – pravno lice