Pretovar tereta na rekama u Srbiji sličan prošlogodišnjem

Na rekama u Srbiji do 1. decembra pretovareno je 13,9 miliona tona tereta, što predstavlja rast od 1% u odnosu na isti period prošle godine, saopštila je Agencija za upravljanje lukama.

Najčešće pretovarena vrsta tereta jesu šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine 29% pretovara. Novinu predstavlja skok nafte i naftnih derivata na drugo mesto, sa učešćem od 15,5% u ukupnom pretovaru. Na trećem mestu se nalazi ugalj sa 13,7%, dok su žitarice na četvrtom sa 13,6%. Rude su na petom mestu sa 11% udela u pretovaru.

Imajući u vidu dosadašnji promet robe u teretnom vodnom saobraćaju, očekivanja Agencije za naredni period su da će se održati trend rasta pretovara na rekama u Srbiji, navodi se u saopštenju.

Kada je reč o putničkom saobraćaju, međunarodna putnička pristaništa u Srbiji su do 1. decembra dočekala 507 pristajanja i 40.334 ukrcana i iskrcana putnika.

Agencija za upravljanje lukama ističe da je u ovoj nautičkoj sezoni primećeno blago poboljšanje u odnosu na prošlu godinu, kada je usled pandemije korona virusa došlo do obustave kruzinga.

PROČITAJTE I: