HRVATSKA: Značajan rast železničkog teretnog prevoza u prvom tromesečju 2019.

U prvom tromesečju 2019. aktivnosti železničkih teretnih prevoznika u Hrvatskoj beleže pozitivne trendove u ukupnoj količini prevezene robe železnicom s povećanjem od 20%, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine.

U prvom tromesečju 2019. železnicom u Hrvatskoj je prevezeno 20% više robe i ostvareno je 20% više neto tonskih kilometara u odnosu na isto tromesečje prethodne godine. Povećanje rada teretnih železničkih prevoznika uticalo je i na pojačano korišćenje železničke infrastrukture, te je u prvom tromesečju ostvareno 5% više vozkilometara u odnosu na isto tromesečje prethodne godine.

Pozitivnom trendu prevoza robe doprinela je aktivnost novih teretnih železničkih prevoznika u toj zemlji koji su prevezli više od pola prevezene robe železnicom, te beleže rast od 63% u tonskim kilometrima u poređenju s prvim tromesečjem prošle godine.

Državni teretni železnički prevoznik također je povećao rad i prevezao 11% više robe, ostvario 1,5% više tonskih kilometra i 3,3% više vozkilometara u odnosu na prvo tromesečje prošle godine.