Infrastruktura železnice Srbije zapošljava 80 radnika

Infrastruktura železnice Srbije objavila je 12. juna 2023. godine javni konkurs za prijem u radni odnos 80 izvršilaca.

Na neodređeno vreme sa mestom rada u Beogradu biće zaposlena dva glavna projektanta u Sekciji za saobraćajne poslove i po jedan glavni koordinator za poslove pomoćnog voza i kontrolor za održavanje mehanizacije u Sekciji za mehanizovano održavanje železničkih pruga. Na neodređeno vreme biće primljeni i po jedan kontrolor za tehnički plan i analizu u organizacionom delu za održavanje pruga u Valjevu i tehničar u deonici za signalno-sigurnosne uređaje u lapovu, kao i dva mehaničara (u Valjevu i Paraćinu).

Posao na neodređeno vreme dobiće i 16 pružnih radnika u organizacionim jedinicama Infrastrukture železnice Srbije širom zemlje.

Pored toga, u radni odnos na određeno vreme biće primljeno i 20 otpravnika vozova, 15 skretničara, 12 elektrotehničara i 3 rukovaoca za kontaktnu mrežu u organizacionim jedinicama kompanije na teritoriji čitave Srbije. Takođe, na određeno vreme u radni odnos biće primljena i dva inženjera na održavanju za elektrotehničke poslove, sa mestima rada u Beogradu i Nišu, kao i po jedan vozač motornog pružnog vozila (Mala Krsna), građevinski kontrolor (Novi Sad) i rukovalac motornog dvoputog vozila (Beograd).

Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja na sajtovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Infrastrukture železnice Srbije, a za poslove građevinskog, saobraćajnog i mašinskog inženjerstva i na sajtu Inženjerske komore Srbije.

O rezultatima izbora kandidata biće poznati najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Više detalja o konkursu, kao i obrazac za prijavu, možete pogledati i preuzeti OVDE.