„Nelt“ predstavio intermodalni terminal na konferenciji TIL 2017.

Ivan Petronijević, Nelt
Ivan Partonjić, menadžer prodaje Nelt LSP usluga

Kompanija „Nelt“ predstavila je Intermodalni terminal, nedavno svečano otvoren u kompanijskom poslovnom kompleksu u Dobanovcima, na četvrtoj biznis konferenciji „Transport i logistika Jugoistočne Evrope i Dunavskog regiona – TIL 2017″  održanoj 5. aprila u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

U svom izlaganju, menadžer prodaje LSP usluga u „Nelt“-u, Ivan Partonjić, naveo je da su železnički industrijski koloseci u „Nelt“-ovom poslovnom kompleksu u Dobanovcima, omogućili uspostavljanje prvog privatnog intermodalnog terminala (železnički kontejnerski terminal) u Beogradu. Takođe je naglasio da je inicijalni kapacitet deponovanja 400 TEU, sa mogućnošću proširenja na kapacitet od više hiljada TEU.

„Nelt“-ov intermodalni terminal je železnicom povezan sa svim lukama u regionu, ali i sa drugim evropskim lukama i kopnenim terminalima. Autoputevi E-75 i E-70 se ukrštaju na udaljenosti od 6 km od terminala, a Aerodrom Nikola Tesla je udaljen 10 km.

Unutar „Nelt“-ovog logističkog centra funkcioniše i carinska ispostava sa skladištem, što omogućava punu podršku različitim procesima i robnim tokovima. Terminal je otvoren za sve aktere na tržištu u regionu u uvoznim, tranzitnim i izvoznim tokovima od brodarskih kuća i železničkih operatera, preko logističara, špediterskih kuća do proizvođača, vlasnika brendova i drugih distributera.

„Nelt“-ov Intermodalni terminal predstavlja nadogradnju sistema integrisanih logističkih usluga koje kompanija pruža svojim klijentima.

 Iskustvo od skoro 25 godina u upravljanju tokovima robe široke potrošnje garantuje ekspertizu i besprekornu organizaciju– od međunarodnog i domaćeg transporta i posredovanja u carinskim procesima, preko skladištenja u različitim temperaturnim uslovima u carinskim i necarinskim skladištima, raznih vrsta dodatnih usluga i aktivnosti pakovanja, ko-pakovanja i obeležavanja u višemilionskim tiražima, do dostave na više od 50.000 mesta isporuke.

„Nelt“ posluje na tržištima Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovini, kao i državama podsaharske Afrike – Angoli, Zambiji i Mozambiku, sa ukupno 3.800 zaposlenih. Raspolaže sa preko 125.000 m2 skladišnog prostora u ambijentalnom, hlađenom i smrznutom režimu, 350 dostavnih vozila, sa kojima se obavlja 10.000 dostava dnevno. U skladišnim operacijama rukuje se sa više od 4.500 SKU-ova.

Poslovna izvrsnost u domenu distribucije, po kojoj je „Nelt“ međunarodno prepoznat, bazira se na razvijenom lancu snabdevanja. Iz njega je proizašla i divizija logističkih usluga za treća lica. Ekspertska znanja i tehnologije koji se usvajaju tokom unapređivanja procesa distribucije na raspolaganju su i logističkom tržištu. Na taj način je obezbeđen proaktivan odnos i maksimalna sinergija pri implementaciji rešenja.

(PR Tekst)