Nemačka i Poljska – Koliko ćete platiti za preopterećeni kamion?

U skladu sa nemačkim zakonom o opterećenju teretnih vozila, teretno vozilo je preopterećeno kada je njegova ukupna masa vozila prekoračena za više od 2%. Stoga je tolerancija vrlo mala. Takve restriktivne mere usvojene su zbog opasnosti od preopterećenih kamiona, posebno kada postoje nesreće koje uključuju putnička vozila. U slučaju zagušenih teretnih vozila, nemački propisi određuju kazne i kazne evidentirane u posebnom registru za vozača i vlasnika vozila.

Za razliku od toga, u Poljskoj su kazne za prekoračenje opterećenja osovine definisane u čl. 140b Zakona o drumskom saobraćaju i sledeće:

a) cca. 120 EUR – ako opterećenje na jednoj ili više osovina ukupne mase ili dimenzija vozila prelazi dozvoljenu granicu ne više od 10%

b) cca. 500 EUR – ako opterećenje jedne ili više osovina ukupne mase ili dimenzija vozila prelazi dozvoljenu granicu za više od 10% i ne više od 20%

Maksimalna kazna može biti do 4.000 evra, prenosi smagazin.

 

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Testiranje stanice za merenje osovinskog opterećen... U ponedeljak, 27. novembra 2017. godine biće izvršeno testiranje stanice za merenje osovinskog opterećenja kod odmorišta Lajta na autoputu M1, u blizi...
VAŽNO: Kontrola prekoračenja dozvoljene težine voz... U Mađarskoj će uskoro biti pokrenut novi sistem za kontrolu dozvoljene težine vozila. Novi sistem kontrole obavljaće se na 89 punktova, na autoputevim...