Nova potvrda o aktivnostima vozača

Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozača stupio je na snagu 5. januara 2017. godine. Pravilnik je donet na osnovu Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima („Sl. glasnik RS“, br. 96/2015) kojim je propisano da ukoliko je vozač u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o aktivnostima vozača.

Pravilnikom je propisan izgled, sadržaj i način popunjavanja potvrde. Kada je u pitanju način popunjavanja, treba znati da se potvrda može štampati na memorandumu preduzeća i da se ne mora overavati pečatom preduzeća, as tim da se mora popuniti štampanim kucanim slovima, odnosno putem računara latiničkim pismom. Podaci koji se upišu u potvrdu ne smeju se menjati. Sva polja na Potvrdi moraju biti popunjena pre početka putovanja. Na kraju, važno je napomenuti da potvrdu potpisuju predstavnik prevoznika i vozač za koga se potvrda izdaje, navelo je poslovno udruženje Međunarodni transport na svom sajtu.

Pravilnik možete pročitati OVDE

Obrazac Potvrde o aktivnostima vozača možete preuzeti OVDE

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Šta u slučaju gubitka kartice vozača? Kartica vozača je jedan od najvažnijih dokumenata profesionalnog vozača teretnog vozila. Ona služi za identifikaciju vozača i sadrži informacije o dog...
Zakon o radnom vremenu vozača i tahografima –... Posle tri godine od početka primene  Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima predložena je izmena zarad otklanjanja uoč...
Menja se zakon o radnom vremenu vozača i tahografi... Nakon nešto manje od tri godine od donošenja Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Ministarstvo građevinarstva, saob...
Kako izbeći kaznu zbog prekoračenja vremena upravl... Saobraćajna zagušenja, nezgode, nedostatak parking mesta, nenajavljeni radovi na putu i slično predstavljaju česte probleme na putu. Nažalost, takvi d...
Predviđanje i kontrola radnog vremena vozača ̵... Kako bi se pomoglo transportnim kompanijama u kontrolisanju i smanjenju troškova transporta, kompanija “CVS mobile” je razvila aplikaciju koja, prema ...
Ovo su nova pravila za korišćenje tahografa! Na osnovu Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je P...
SAVETI: Evidencija radnog vremena člana posade voz... Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila, koji je stupio na snagu  1. aprila, uveo je važne novine u ovoj oblasti. Najvažnija je da j...
Stevan Jovićević, direktor firme „Tahograf B... Poštovanje propisa o radnom vremenu i pravilno rukovanje tahografom je osnovni element u radu svakog prevoznika i u Srbiji i u Evropi. Saobraćajne nez...