EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Kako smanjiti greške u transportu i upravljanju zalihama?

Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, savremeno tržište zahteva od kompanija konstantno praćenje i kvantifikovanje efekata poslovanja. Jedan od osnovnih pokazatelja je definisanje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata. Ovaj odnos poznatiji je pod pojmom efikasnost.

Efikasnost je preduslov uspešnog poslovanja svake kompanije. Iz tih razloga, merenje i unapređenje efikasnosti poslednjih godina dobija na značaju, kako u literaturi, tako i u praksi.

Autor teksta dr Milan Andrejić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics u serijalu tekstova ukazati na značaj efikasnosti, moguće greške u logistici, kao i na potencijalna rešenja.

U prethodnim tekstovima objašnjen je termin efikasnost, kao i pojam merenja efikasnosti, zatim smo pisali o strukturi grešaka i reklamacijama,  o uzajamnim uticajima, kao i o načinima za smanjenje grešaka u skladištu.

Teme današnjeg teksta su kako smanjiti greške u transportu i u upravljanju zalihama.

Kako se mogu smanjiti greške u transportu?

Smanjenje grešaka u transportu se odnosi na smanjenje gubitaka u novcu, vremenu i korisnicima koji su prouzrokovani krađom, oštećenjem robe i kašnjenjem u isporuci. Jedan deo grešaka u transportu neretko je posledica grešaka u skladištu. Međutim, u pojedinim realnim sistemima bez obzira na mesto uzroka grešaka (skladište), greške se pripisuju transportnom sektoru, odnosno tamo gde su otkrivene. Prevazilaženje grešaka u transportu zahteva pre svega dobru organizaciju i planiranje procesa transporta. Kašnjenje u isporuci se može prevazići boljom motivacijom i kontrolom kretanja vozila, odnosno rada vozača, kao i dobrim planiranjem ruta i predviđanjem mogućih saobraćajnih zagušenja. Krađe se mogu sprečiti savremenim sistemima za zaštitu tovarnog prostora vozila. Sistemima nagrađivanja i kažnjavanja vozača dodatno se može smanjiti broj grešaka.

Kako se mogu smanjiti greške u upravljanju zalihama?

Greške u upravljanju zalihama veoma su česte u distributivnim centrima trgovinskih kompanija. Usled grešaka u zalihama, trgovinske kompanije u SAD-u gube oko 224 mil USD godišnje. Greške u zalihama direktno utiču na otpis robe sa isteklim rokom, što stvara značajne gubitke u posmatranim kompanijama. Greškom u zalihama smatra se i nedostatak robe koju zahteva korisnik. Ovo direktno utiče na zadovoljstvo korisnika i ponovnu kupovinu, što se dalje odražava na prihode kompanije. Istraživanja pokazuju da gubici usled nedostatka zaliha približno iznose 10% ukupnih prihoda kompanije. Krađe su takođe problem koji karakteriše većinu distributivnih centara. Pomenute greške se mogu prevazići primenom sledećih koraka: praćenjem stanja zaliha (ulaska/izlaska) u realnom vremenu savremenim informacionim sistemima, kontrolom procesa upravljanja zalihama i „grešaka na računaru“, definisanjem prioriteta u isporuci u zavisnosti od roka trajanja i zahteva korisnika.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Za izgradnju intermodalnog terminala u Batajnici z... Dvanaest firmi iz zemlje i inostranstva zainteresovano je da učestvuje na tenderu za izgradnju Intermodalnog terminala u Batajnici. Pre3dstavnici f...
Otvoren „Lidl“ logistički centar u Nov... "Lidl" logistički centar je zvanično otvoren. Prostire se na 45.000 m2 i ima 30.000 paletnih mesta. Jedan je od najvećih logističkih centara u ovom de...
Nakon nedostatka vozača sada i nedostatak skladišn... Oni koji traže skladišni prostor sve češće se žale na nedostatak površina. Pri tom je prema podacima Saveznog zavoda za statistiku Nemačke broj izgrađ...
Nikola Jevtić, direktor kompanije „Alti Logi... Biti uspešan u logistici, znači da je u poslu podjednako zastupljena i ekonomska dimenzija i dimenzija etičnosti. Pravednost i fer postupanje, prema p...
„Neregelia“ pruža i uslužno skladišten... "Neregelia", kompanija "Nelt" Grupe koja posluje u Crnoj Gori, u svoj portfolio logističkih usluga uvrstila je i uslužno skladištenje. Razvoj poslovan...
Logistički centri Stara Pazova – planirana i... Na teritoriji Stare Pazove planirana je izgradnja nekoliko distributivnih i skladišnih objekata, navedeno je na internet stranici te lokalne samouprav...
EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Uticaj trendova i... Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, savremeno tržište zahteva od kompanija konstantno prać...
EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Kako se mogu sman... Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, savremeno tržište zahteva od kompanija konstantno prać...