Konferencija LOGIC 2015. od 21. do 23. maja 2015. godine u Beogradu

Odsek za logistiku Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizuje Drugu međunarodnu logističku konferenciju LOGIC 2015. Konferencija će se održati od 21. do 23. maja 2015. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerzitata u Beogradu, Vojvode Stepe 305, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije i uz podršku velikog broja privrednih subjekata, partnera i prijatelja.

Kroz akademske radove i primere dobre logističke prakse na konferenciji će biti predstavljeno aktuelno stanje, trendovi u logistici, praktična logistička rešenja i dostignuća. Očekuje se preko 200 učesnika istraživača, privrednika, preduzetnika i stručnjaka iz logistike, lanaca snabdevanja, transporta, špedicije, trgovine, proizvodnje, osiguranja, finansija i uslužnog sektora.

Organizatori pozivaju sve privredne subjekte i stručnjake koji se bave logistikom i lancima snabdevanja, da uzmu učešće u radu konferencije. Učešće možete ostvariti kroz:

– stručne radionice, prezentaciju i predstavljanje dobre logističke prakse sa konkretnim problemima, rešenjima, iskustvima i dostignućima

– promotivno predstavljanje delatnosti, proizvoda i usluga vaše kompanije u posebno dogovorenom vremenu i prostoru

 – poslovne susrete učesnika (B2B) u posebno opremljenim salama

 – praćenje i aktivno učešće u diskusijama u radionicama i sekcijama konferencije

Radionice dobre logističke prakse biće posvećene sledećim temama:

 – intermodalni transport, logistički centri i infrastruktura

 – špedicija, agenti, logistički provjaderi, regionalna i globalna logistika

 – logistička rešenja i lanci snabdevanja u trgovini i industriji

 – informatičke tehnologije i softverska rešenja u logistici

 – tehnologije skladišnih i pretovarnih sistema

 – city logistika, povratna logistika i o drživi razvoj

Više informacija možete naći na sajtu konferencije na adresi logic.sf.bg.ac.rs. Za sve detaljnije informacije i dalje dogovore obratite se prof. dr Miloradu Kilibardi, predsedniku Organizacionog odbora, tel. 011/3091-335, 063/88 35 084, e-mail: miloradkilibarda@gmail.com