NAGRADA za dr Milovana Kovača, najmlađeg doktoranda na Saobraćajnom fakultetu!

PKS-Privredna komora Beograda nagradila je doktorsku disertaciju „Modeliranje održivih sistema logistike“ dr Milovana Kovača, najmlađeg doktoranda na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U cilju da predstavnici zainteresovanih privrednih subjekata i relevantnih institucija budu upoznati sa mogućnostima primene u privredi 27. februara održana je i prezentacija naučnog rada u prostorijama Privredne komore Beograda.

Nagrađena doktorska disertacija posvećena je problemima održivog razvoja i ulozi planiranja održivih logističkih sistema u njegovom dostizanju. Ukazano je na značaj intermodalnog transporta u postizanju regionalne, makro održivosti, kao i na značaj city logistike u postizanju lokalne, mikro održivosti. Na makro nivou su definisani potencijalno održivi scenariji razvoja intermodalnog sistema kroz Dry Port koncept. Na mikro nivou je sprovedena ocena održivosti osnovnih kategorija inicijativa city logistike. Na osnovu rezultata utvrđeni su potencijalno održivi pravci razvoja sistema intermodalnog transporta i city logistike i definisani potencijalno održivi scenariji i koncepcije. Izabrani scenario i koncepcija su matematički formulisani, a za njihovo modeliranje su razvijene pogodne hibridne metode.

Prema rečima dr Milovana Kovača, pitanje održivosti i održivog razvoja u poslednjim decenijama privlači sve više pažnje u stručnim i naučnim krugovima. U oblasti logistike, posebno pitanje jeste kako dostići održivu realizaciju robnih tokova.

Realizacija robnih tokova odvija se uz pomoć niza logističkih aktivnosti i procesa (transport, pretovar, skladištenje, prerada robe, komisioniranje itd.) čije neprikladno planiranje može imati ozbiljne negativne posledice po održivost. Transport je logistička aktivnost sa najviše negativnih uticaja na ekonomsku, ekološku i društvenu održivost logističkih sistema. Planiranje održivih logističkih sistema je preduslov održivoj realizaciji robnih tokova i postizanju održivog razvoja na regionalnom i lokalnom nivou. Ovo je bio glavni motiv za izbor teme ove disertacije koja se bavi modeliranjem održivih sistema logistike na makro (regionalnom) i mikro (lokalnom) nivou.

Cilj disertacije je bio: identifikacija ključnih kriterijuma održivosti logističkih sistema na makro i mikro nivou, konceptualizacija i modeliranje Dry Port (DP) koncepta za rečne kontejnerske terminale, kao potencijalno održivog pravca razvoja sistema intermodalnog transporta (IMT), ocena održivosti osnovnih kategorija inicijativa city logistike (CL), konceptualizacija i modeliranje CL koncepcije zasnovane na razvoju city-DP terminala u funkciji rečnih pretovarnih stanica, identifikacija ključnih kriterijuma koje je potrebno uzeti u obzir prilikom modeliranja održivih logističkih sistema, razvoj adekvatnih modela uz pomoć kojih će sistemi biti modelirani i primena razvijenih modela nad instancama realnih dimenzija.

Nakon izlaganja doktoranda prisutnima su se obratili prof. dr Snežana Tadić, prof. dr Slobodan Zečević i prof. dr Mladen Krstić koji su uputili pohvale kako nagrađenom dr Kovaču, tako i PKS-PK Beograda kao instituciji koja prepoznaje značaj promocije nauke u cilju primene u privredi.

Prisutne je pozdravila Marija Petrović, pomoćnica direktora PKS-PK Beograda i podsetila da je tradicija nagrađivanja najboljih doktorskih radova duga više od pola veka. Istakla je da je cilj projekta „Poslušajmo najbolje od Srbije, da bismo od Srbije najbolje i dobili“ da nagrađeni radovi budu primenjeni u privredi i doprinesu celokupnom ekonomskom razvoju Republike Srbije i istovremeno zaustave odlazak mladih, talentovanih i stručnih ljudi iz zemlje.

Događaj je završen aktivnom diskusijom prisutnih privrednika i predstavnika akademske zajednice.

Izvor/foto: PKS-Privredna komora Beograda