Saradnja Ministarstva i Uprave carina u rešavanju problema prevoznika

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podržava napore Poreske uprave da što pre počne sa sprovođenjem pilot projekta uvođenja Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS). Taj sistem treba da omogući efikasniju evidenciju i poništavanje dozvola drumskih prevoznika, što je uslov da se održi i poveća broj prevoznika koji prolaze kroz Srbiju.

Kako je rečeno na sastanku potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorane Mihajlović sa delegacijom Uprave carina, na čelu sa direktorom Milošom Tomićem, za realizaciju ovog projekta neophodno je, osim obezbeđivanja finansijskih sredstava, izraditi i odgovarajuće softversko rešenje i prateću infrastrukturu, uključujući bar kod čitače.

Na sastanku je, pored ostalog, bilo reči i o intenzivnijoj saradnji Uprave carina sa Lučkim kapetanijama, i mogućim rešenjima za pitanje naplate parking prilikom carinjenja teretnih vozila, s obzirom da se jedan broj carinskih ispostava nalazi na lokacijama koje nisu vlasništvo države.

U razgovoru je konstatovano i da ne postoje zakonske prepreke da se u narednom periodu saradnja dve unapredi i u delu pristupa Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podacima Uprave carina o obavljenim prevozima stranih i domaćih prevoznika.