Beogradski aerodrom i „Air Serbia“ zabeležili značajan rast kargo prevoza

Kompanija „Air Serbia cargo“ je u 2015. godni ostvarila rast ukupnog obima prevezenog tereta i pošiljaka, koji je iznosio 3.756 tona, što predstavlja rast od 39% u odnosu na 2014. godinu.

Dane Kondić, generalni direktor „Air Serbia“-e, je izjavio da je  2015.  bila godina snažnog operativnog rasta za kompaniju.

– Nastavili smo da ostvarujemo naše ciljeve rasta i prevezli dodatnih 250.000 putnika i 1.000 tona tereta, a u isto vreme smo ostvarili značajan doprinos srpskoj privredi kroz rast trgovinske razmene i turizma.

Aerodrom „Nikola Tesla“ je objavio rezultate za ovu godinu, a objavljeno je da je kargo saobraćaj u snažnoj ekspanziji i u februaru – ostvaren je rast prometa robe od 56,8%, dok je promet pošte povećan za 12,9%.