Od 1. marta promene u proceduri kontrole hrane na carini

Granična fitosanitarna inspekcija će od 1. marta pošiljke hrane biljnog porekla (u skladu sa Zakonom o zdravlju bilja i Zakonom o bezbednosti hrane) kontrolisati na samom graničnom prelazu, pri čemu će ista izdavati po jednu ispravu za svaku izvršenu kontrolu (dve isprave).

Ostala hrana biljnog porekla i deo hrane mešovitog porekla, koja podleže kontroli samo u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, obavljaće se u mestima carinjenja, kao što je to do sada bio slučaj, navela je Uprava carina na svom sajtu.

Kako je navedeno, hrana koja je u nadležnosti fitosanitarne inspekcije, može se svrstati u u dve grupe:

– „hrana – bilje“ (npr. sveže voće i povrće) i „hrana – biljni proizvodi podvrgnuti procesu jednostavne prerade“ (npr. brašno od pšenice, kukuruza)

– „ostala hrana biljnog porekla“ (npr. voćni sok, džem, smrznuto voće i povrće i sl.) i „deo hrane mešovitog porekla“ (npr. mlečna čokolada)

Prva grupa robe – „hrana – bilje“ i „hrana – biljni proizvodi podvrgnuti procesu jednostavne prerade“ prilikom uvoza podleže kontroli i shodno Zakonu o bezbednosti hrane i shodno Zakonu o zdravlju bilja. Kontrola shodno Zakonu o bezbednosti hrane podrazumeva utvrđivanje činjenica da hrana nije štetna po zdravlje ljudi i da je pogodna za ishranu ljudi, dok kontrola shodno Zakonu o zdravlju bilja podrazumeva kontrolu kojom se utvrđuje da li je sama biljka zdrava, tj. da li na sebi nosi određene štetne organizme i sl.

Druga grupa robe – „ostala hrana biljnog porekla“ i „deo hrane mešovitog porekla“, prilikom uvoza podleže samo kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane.

Više informacija pročitajte OVDE.