Novine na velikom evropskom kargo aerodromu – Hitrou razmatra naplatu tereta po težini

Londonski Hitrou (Heathrow), jedno od najvećih evropskih čvorišta za avio-kargo transport, predložio je promenu sistema naplate i uvođenje novog sistema zasnovanog na težini.

Prema novom predlogu, i putnički avioni koji prevoze teret i teretni avioni plaćaće novu naknadu zasnovanu na težini od 40 funti po metričkoj toni. Iz uprave su najavili kako se nadaju da će putničkim avio-kompanija to moći da nadoknde kroz smanjenje drugih naknada.

Za teretne avione, aerodrom je takođe predložio uvođenje minimalne težine za koju se očekuje da će biti prevezena – ako težina tereta padne ispod ovog minimuma, primenjivaće se paušalna minimalna naknada za teret (MCC) umesto sistema zasnovanog na težini. MCC za domaće letove je 10 tona, što je jednako 400 funti. Za letove u Evropi i ka drugim destinacijama u svetu, minimum je 30 tona ili 1.200 funti.

Aerodrom je saopštio da bi postojanje MCC-a trebalo da pomogne da se osigura efikasno korišćenje teretnih kapaciteta.

Sistem MCC zasnovan na težini će zameniti postojeću paušalnu minimalnu naknadu za polazak, koju teretnjaci trenutno plaćaju.

Putnički avioni koji prevoze teret neće se suočiti sa MCC-om, ali će nastaviti da plaćaju uobičajene troškove sa kojima se suočava putnički let, uz novi sistem zasnovan na težini.

Aerodrom je saopštio da će viši prihodi od tereta ostvareni kod putničkih aviona, putem sistema naplate zasnovanog na težini, biti nadoknađeni smanjenjem troškova putnika, kretanja i parkiranja.

Dodaju da bi se uvođenjem ove naknade osiguralo da naplata za teretne avione ostane konkurentna i odražava korišćenje aerodromskih objekata.

Aerodrom je zatražio pismene odgovore na ove predloge do 30. septembra, a konačnu odluku treba da donese do 31. oktobra.

U ovom trenutku, odgovor industrije vazdušnog transporta Ujedinjenog Kraljevstva je da usvoji pristup „čekaj i vidi“, a konsultacije su i dalje u toku. Razvoj situacije, kako pišu specijalizovani portali, zavisiće i od toga kako će aviokompanije reagovati na ovu naplatu.

S obzirom da aerodrom naizgled pokušava da izbalansira dodatnu naknadu za teret koji se prevozi u trbuhu aviona smanjenjem putničkih taksi, novi sistem ne bi trebalo da poveća ukupne troškove za putničke avio-kompanije koje koriste Hitrou prilikom prevoza tereta.

Međutim, špediteri čekaju da vide da li će prevoznici reagovati pokušavajući da prebace novu naplatu na svoje klijente, a to je nešto što će biti teže uraditi.

Kada je reč o teretnim avionima, Hitrou je opsluživao veoma mali broj takvih letelica pre pandemije korona virusa. Uvođenje naknade za teretne avione bi stoga moglo da podstakne aerodrom da opslužuje veći broj namenskih kargo-letova.

Izvor: aircargonews.net