A nisu TAHOGRAFI: vozačima kamiona u Sloveniji najviše kazni zbog OVIH prekršaja

Nedavno završena ROADPOL Truck&Bus akcija, koja je sprovedena u 30 zemalja članica, u Srbiji je pokazala rast broja prekršaja u odnosu na godinu ranije. Vozačima teretnih vozila, prema podacima MUP-a, najviše sankcija u našoj zemlji izrečeno je zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe.

Kada je reč o zemljama u susedstvu, evo šta kažu rezultati!

Tokom pojačane kontrole od 7. do 13. februara u Sloveniji se kod vozača teretnih vozila najveći broj registrovanih prekršaja odnosio na prekoračenje brzine, korišćenje sigurnosnog pojasa, preopterećenost vozila, nepropisno obezbeđen teret i tehničku neispravnost vozila, piše etransport.si. 

Tokom pooštrene kontrole, policijski službenici u Sloveniji su kod 549 vozača autobusa i 6.551 vozača kamiona utvrdili čak 1.359 povreda pravila saobraćaja.

Kontrola teretnih vozila vršena je preusmeravanjem na punktove na autoputevima. Ukupno je zaustavljen 6.551 vozač kamiona, a od toga broja 3.623 bili su stranci. Kod vozača teretnih vozila konstatovano je ukupno 1.266 prekršaja.

Kada je reč o prevozu putnika, u okviru preventivne akcije kontrolisano je ukupno 549 vozača autobusa, od kojih su 236 bili strani. Utvrđeno je 93 prekršaja, koji su se najčešće odnosili na prekoračenje brzine i korišćenje sigurnosnog pojasa. Pregledi autobusa vršeni su na autobuskim stajalištima, a kontrola je obavljena i na autoputevima i na brzim saobraćajnicama.

Policijski službenici su posebnu pažnju posvetili poštovanju ograničenja brzine, tehničkoj ispravnosti vozila, poštovanju socijalnog zakonodavstva, pravila o utovaru i obezbeđenju tereta, psihofizičkom stanju vozača, korišćenju sigurnosnih pojaseva i upotrebi uređaja i opreme koji smanjuju pažnju vozača, navodi etransport.si.