Ulaz i izlaz drumskih teretnih vozila u 2020. – Strani prevoznici prevezli 52% tereta u uvozu

Tokom 2020. godine, preko međunarodnih drumskih graničnih prelaza na teritoriji Republike Srbije izašlo je 817.950 drumskih teretnih vozila, kojima je izvezeno 9.505 hiljada tona robe. U odnosu na prethodnu godinu, izašlo je za 1,7% manje drumskih teretnih vozila, kojima je izvezeno za 19,8% manje tona robe, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Vozilima sa registracijom Srbije tokom 2020. godine izvezeno je nešto više od polovine ukupne količine robe (67,3%). Broj teretnih vozila kojima je 2020. godine roba uvezena na područje Republike Srbije veći je za 1,8% nego 2019. godine. Vozilima sa registracijom Srbije tokom 2020. godine uvezeno je 48,1% od ukupne količine robe, odnosno, strani prevoznici su u prethodnoj godini u UVOZU prevezli skoro 52% tereta. 

Izvor: Republički zavod za statistiku

Usled početka primene Zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku koji daje mogućnost učesnicima u carinskom postupku da robu prevoze između ugovornih strana Konvencije na osnovu jedne elektronske deklaracije i jednog obezbeđenja koje važi tokom cele tranzitne operacije, broj teretnih vozila u tranzitu više nije uporediv sa podacima iz prethodnih godina, te ga zato RZS i ne prikazuje.

Detaljnu statistiku pročitajte OVDE.

Statistiku iz 2019. godine pročitajte OVDE.