Adriatic Gate Container Terminal u Rijeci obeležava deceniju poslovanja i 2 miliona pretovarenih TEU

Adriatic Gate Container Terminal (Jadranska vrata d.d.) nedavno je pretovario jubilarni kontejner kojim je dostignut rezultat od dva miliona kontejnerskih jedinica (TEU) u poslednjih 10 godina, odnosno od dolaska ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.’s) korporacije u riječku luku.

ICTSI je u aprilu 2011. godine postao većinski vlasnik kompanije Jadranska vrata d.d, koja upravlja kontejnerskim terminalom Brajdica u Rijeci. Ostvareni rezultati ističu uspešnost javno-privatnog partnerstva kompanije sa Lukom Rijeka d.d., Lučkom upravom Rijeka, kao i Vladom Republike Hrvatske.

– Dva miliona TEU-a u 10 godina izvanredan je uspeh za AGCT. Uspeli smo i nastavljamo da privlačimo nove klijente i prihvatamo najveće kontejnerske brodove koji trenutno dolaze u Jadran. Naše operacije na železnici znatno su porasle, s time da je intermodalni udeo u ukupnom volumenu porastao na 42%, a broj kontejnera koji se otprema i doprema železnicom za više od 50% u poslednje dve godine. Volumen terminala takođe se više nego udvostručio u poslednjoj deceniji –  rekao je Emmanuel Papagiannakis, izvršni direktor AGCT.

ICTSI je od aprila 2011. do danas uložio više od 50 miliona dolara u modernizaciju terminala. Kompanija je nabavila novu opremu, uključujući obalne dizalice, portalne dizalice za skladišni prostor (RTG), kao i dizalice za pretovar na železnici (RTG). Osim toga, proširen je vez za kontejnerske brodove i skladišni prostor, čime je ukupni godišnji kapacitet terminala udvostručen. Prošle godine, završetkom novog intermodalnog područja, kapaciteti AGCT na železnici trostruko su porasli. Ovaj razvoj, zajedno s usvajanjem najboljih praksi u industriji, omogućio je da AGCT poboljša ukupnu efikasnost, sigurnost i procese svog poslovanja.

Emmanuel Papagiannakis je dodao da su ponosni na to što je pod upravom korporacije ICTSI Adriatic Gate Container Terminal uspeo da učvrsti svoju poziciju glavnog kontejnerskog terminala u zemlji i da se proširi dalje u zaleđa.

– Otprilike 70% našeg volumena sada dolazi izvan Hrvatske – iz Srednje i Jugoistočne Europe, što pruža solidnu platformu za budući rast i razvoj riječke luke.

AGCT je snažno doprinio razvoju hrvatske privrede, olakšavajući efikasno kretanje robe pružajući izvoznicima i uvoznicima efikasne i moderne lučke usluge. AGCT je takođe pružio podsticaj riječkoj lokalnoj privredi stvaranjem prilika za 230 radnih mesta u luci i drugim srodnim delatnostima.

– Zahvaljujemo našim vernim klijentima, našim vrednim i predanim zaposlenima, Lučkoj upravi Reka, Gradu Rijeci i Vladi Republike Hrvatske na kontinuiranom uspehu AGCT u poslednjih 10 godina –  dodaje Emmanuel Papagiannakis.