Dozvole stranim prevoznicima za transport u Srbiji

Na osnovu Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o obrascu dozvole za kabotažu i obrascima pojedinačnih, vremenskih i posebnih dozvola za strane prevoznike za teritoriju Srbije.

U postupku utvrđivanja i razmene dozvola sa nadležnim organima za poslove drumskog saobraćaja drugih država primenjuju se obrasci za sledeće vrste pojedinačnih i vremenskih dozvola za stranog prevoznika:
1) dozvola za bilateralni prevoz tereta;
2) dozvola za bilateralni i tranzitni prevoz tereta;
3) dozvola za tranzitni prevoz tereta;
4) dozvola za prevoz tereta iz ili za treće države;
5) univerzalna dozvola za prevoz tereta.

Obrazac dozvole sadrži utisnuti suvi žig i bar-kod sa:
1) nazivom države stranog prevoznika;
2) vrstom dozvole (pojedinačna ili vremenska);
3) dozvoljenom vrstom prevoza;
4) posebnim uslovima za korišćenje dozvole u skladu sa međunarodnim ugovorom i drugim međunarodnopravnim aktima, odnosno podatak o dozvoljenoj kategoriji vozila („vozilo”, „zeleno”, „zelenije i bezbedno”, „evro 3 bezbedno”, „evro 4 bezbedno”, „evro 5 bezbedno”, „evro EEV bezbedno” i „evro 6 bezbedno”);
5) plaćanjem ili oslobađanjem plaćanja naknade za upotrebu državnog puta za teretna vozila ili skup vozila koja su registrovana u inostranstvu;
6) godinom važenja dozvole;
7) rednim broje dozvole.

Pravilnik se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Kompletan pravilnik pročitajte OVDE