Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju – Šta donose nedavno usvojene izmene?

Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju nedavno je pretrpeo promene.  Izmene i dopune, koje su stupile na snagu 8. juna ove godine, trebalo bi da zaštite prevoznike koje zakonito posluju, posebno mala i srednja preduzeća. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture očekuju da će izmene, koje su usvojene krajem maja ovde godine, doprineti efikasnijoj borbi protiv sive ekonomije, ali i većem obimu posla za prevoznike i boljem korišćenju kapaciteta.

Osnivač i prvi konsultant Kancelarije Ivanović, koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem u saobraćaju i transportu, Tatjana Ivanović ocenila je da usvojene izmene i dopune Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju za prevoznike ne donose velike promene.

– Na osnovu analize izmena i dopuna može se zaključiti da je osnovni cilj zapravo otklanjanje nedostataka koji su uočeni tokom njegove primene u praksi – rekla je ona za PlutonLogistics.

Kako je istakla, izmenama i dopunama oblast primene zakona je sužena.

Zakon se ne primenjuje na prevoze koji se obavljaju teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1.500 kg, za razliku od dosadašnjeg rešenja kojim je od primene Zakona bio izuzet samo prevoz tereta, koji navedenim vozilom obavlja fizičko lice radi zadovoljenja ličnih potreba, navela je Ivanović.

Što se tiče javnog prevoza tereta, kako je rekla, izmenjena je i odredba kojom su definisani prevozi za koje nije potrebna licenca za prevoz, pa tako za prevoz koji se obavlja teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg više nije potrebna, bez obzira da li je prevoz pretežna delatnost ili ne.

– Prethodnim rešenjem za ove prevoze je bila potrebna licenca ukoliko prevoz nije bio pretežna delatnost privrednog subjekta koji ga obavlja. S druge strane, od stupanja na snagu izmenjenog i dopunjenog Zakona, javna preduzeća koja su osnovale jedinice lokalne samouprave za obavljanje komunalnih delatnosti više nisu izuzeta od posedovanja licence za prevoz ukoliko obavljaju javni prevoz, jer je izmenama Zakona brisana odredba kojom su navedena preduzeća bila izuzeta od posedovanja licence –  objašnjava Ivanović.

Preciziran je i rok važenja potvrde za vozača koju Ministarstvo izdaje prevozniku za vozača koji je radno angažovan, a koji nije državljanin Srbije.

– Naime, potvrda za vozača izdaje se sa rokom važenja koji je isti kao i rok važenja ugovora na osnovu koga je vozač radno angažovan kod prevoznika, a najduže do pet godina, dok je raniji rok važenja potvrde bio pet godina –  dodaje Ivanović.

Foto: GREGOR/pixabay.com

Dodate su i odredbe o obavezi prevoznika da dozvole za međunarodni prevoz koje su mu dodeljene vrati, što, prema njenim rečima, zapravo i ne predstavlja novinu za prevoznike s obzirom da je ova obaveza propisana aktom kojim se propisuje raspodela ovih dozvola.

Inspekcijski nadzor je dodatno uređen sa nekoliko novih rešenja.

Definisano je trajanje ponovnog isključenja teretnog vozila ili skupa vozila kojim se javni prevoz obavlja – 10 dana.

Novo je i ovlašćenje inspektora da donese privremeno rešenje o oduzimanju dozvole dodeljene domaćem prevozniku ukoliko dozvola ne odgovara evidenciji koju vodi Ministarstvo, kao i da Ministarstvu podnese zahtev za donošenje rešenja o oduzimanju dozvole, obašnjava Ivanović.

Po prvi put, kako naglašava Tatjana Ivanović, propisane su administrativne mere koje Ministarstvo može preduzeti prema domaćem prevozniku u slučaju da je obavešteno od strane nadležnog organa druge države da je na njenoj teritoriji domaći prevoznik obavljao prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju suprotno međunarodnom ugovoru zaključenom u oblasti prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. O preduzetim merama Ministarstvo donosi rešenje protiv koga se žalba može izjaviti Vladi.

U resornom ministarstvu očekuju da će rešenja u tom zakonu imati pozitivan uticaj na sve privredne subjekte koji na zakonit način obavljaju javni prevoz tereta, u smislu povećanja obima prevoznih usluga i optimalnog
korišćenja prevoznih kapaciteta.

– Povećanje broja obavljenih prevoza pozitivno će uticati i na poslovanje dela privrede koja je u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza tereta, kao i onog dela privrede koja koristi usluge prevoza –  navode u tom ministarstvu.
Izmenama zakona se na drugačiji način uređuju uslovi za pristup delatnosti prevoza i uvode novi uslovi, kao što je poslovni ugled prevoznika.

To će, kako ocenjuju u ministarstvu, imati pozitivan uticaj na sve korisnike prevoza na taj način što će usluga prevoza biti sigurnija i kvalitetnija, s obzirom da je predviđeno oduzimanje licence za prevoznike koji su više puta kažnjeni za teži prekršaj, odnosno privredni prestup.

Komunalne delatnosti

Izmene i dopune će, kako dodaju, imati uticaj i na privredne subjekte koji obavljaju komunalne delatnosti na osnovu ovlašćenja dobijenih od lokalnih samouprava, radi obavljanja komunalnih delatnosti prevoz tereta u drumskom saobraćaju i prevoz radi obavljanja delatnosti osposobljavanja kandidata za vozače u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja. Ovi privredni subjekti će obavljati prevoze bez licence za prevoz.

Prevoz sa sopstvene potrebe

Evidencije podataka domaćih subjekata, odnosno teretnih vozila u vezi sa prevozom tereta za sopstvene potrebe koji se obavlja u domaćem drumskom saobraćaju, poveravaju se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno upravi Grada Beograda.

S obzirom na činjenicu da se prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom prevozu tereta obavlja, u najvećem broju slučajeva, na osnovu pojedinačne dozvole, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, evidenciju o teretnim vozilima kojima se obavlja ova vrsta prevoza neophodno je da vodi Ministarstvo.

U Ministarsvu preciziraju da je izmenama ovaj zakon usklađen i sa Zakonom o opštem upravnom postupku, a precizirana je i evidencija teretnih vozila, izdavanjem odgovarajuće potvrde za svako prijavljeno teretno vozilo, koja omogućava da se pored prevoza za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju može obavljati i prevoz za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.