Dozvole za Moldaviju više nije moguće nabaviti na graničnim prelazima

Na internet prezentaciji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljeno je obaveštenje o izmeni moldavskog Zakona o saobraćaju u vezi sa dozvolama za međunarodni prevoz.

Izmena zakona je usvojena 10. marta 2017. godine, s tim da se retroaktivno primenjuje od 1. januara 2017. godine. Prema pomenutoj izmeni, izdavanje dozvola za prevoz tereta više nije moguće na graničnim prelazima Republike Moldavije.

Stoga, ulazak stranih vozila na teritoriju Republike Moldavije u cilju obavljanja međunarodnog prevoza sada je moguć samo u okviru godišnjih kontingenata, na osnovu dozvola koje su stranim državama dostavljene na osnovu bilateralnih sporazuma ili na osnovu multilateralnih dozvola (SEMT, BSEC, TRACECA).

Zvanično obaveštenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture možete pogledati OVDE.