TE Kostolac dobija pristanište za teretne brodove

Za potrebe Termoelektane Kostolac počela je izgradnja pristaništa vrednog 15,86 mill USD, koje predstavlja jedan od pet projekata iz prve faze kreditnog aranžmana Srbije i Kine.

Primarno će služiti za transport uglja, ali i nusprodukata iz termoelektrana kao što su pepeo i gips, koji će se potom koristiti za industrijske potrebe. Kako je ranije najavljeno iz firme Ehting, koja je sa institutom CIP izradila generalni projekat, pristanište će imati tri operativna keja za utovar i istovar ukupne dužine 220 metara.

U prvoj fazi, ovde će se obavljati transport samo za potrebe TE-KO Kostolac – prevashodno dopremanje opreme za novu termoelektranu, a kao najpovoljnija lokacija za gradnju, određen je deo obale Dunava ispod TE Kostolac A. Pristanište bi, inače, trebalo da zadovolji potrebe i Požeravca i gradske opštine Kostolac.

Pristanište „Kostolac“, kao deo TE – KO Kostolac dobilo je 2015. od Agencije za upravljanje lukama, prvu licencu za obavljanje lučke delatnosti u Srbiji.

Foto: te-ko.rs