GEFCO kupuje vodeću špansku transportnu kompaniju GLT

GEFCO Group, globalni igrač industrijske logistike i evropski lider u automobilskoj logistici, objavio je kupovinu španske kompanije GLT, koja je specijalizovana za transport u Evropi i Maroku. Ova akvizicija ima snažnu stratešku vrednost za GEFCO, kojom se ojačava prisustvo kompanije u regionu u vremenu brzorastuće trgovine između Evrope i Maroka u automobilskoj,  maloprodajnoj i modnoj industriji. Sporazum između GLT-a i GEFCO-a podleže odobrenju relevantnih regulatora vlasti.

– Izgledi za spajanje između GEFCO-a i GLT-a obećavaju, s obzirom na snažan profesionalni ugled koji je španska kompanija izborila na tržištu tokom dve decenije rada. Osnovan 1998. godine, GLT je prepoznat kao specijalista za potpuno obezbeđene tokove logističke razmene u području Gibraltara. GLT je razvio snažna partnerstva sa kupcima u automobilskoj i modnoj industriji. Kompanija je vodeći operator na vezi između Algecirasa i Tangera, gde sa svojih 75 kamiona i 380 prikolica ostvaruje više od 16.000 prelaza godišnje. GLT nudi veoma efikasan operativno-poslovni model, sa jedinstvenim upravljanjem za ceo lanac lociran u Oiartzunu (španskoj Baskiji, u blizini Iruna), i s centrima za brzu dostavu (koncept „proximity dispatch“) u Tangeru i Algecirasu – navedeno je u saopštenju kompanije GEFCO.

Kupovina GLT-a omogućiće GEFCO-u da ojača svoju poziciju i stručnost u regionu, da konsoliduje i proširi svoj portfolio kupaca, naročito u oblasti automobila, mode i maloprodaje.

– Sa brzorastućom i dinamičnom industrijom, Maroko nudi izvanredne perspektive za našu kompaniju. Neki od naših glavnih kupaca u automobilskoj industriji, aeronautici, maloprodaji i industriji  u toj zemlji u velikoj meri povećaju proizvodne kapacitete, čime stvaraju potrebu za logističkom podrškom i pouzdanim rešenjima. Uz GLT-ovo znanje, bićemo u najboljem položaju da iskoristimo mogućnosti koje nude te kompanije  – izjavio je Luc Nadal, predsednik Uprave Grupe GEFCO.

Usaglašavanje poslovnih mreža, stručnosti i kupaca olakšalo bi operativno i komercijalno spajanje između GLT-a i GEFCO-a. Timovi u oba društva dele istu operativnu izvrsnost i kulturu pouzdanosti. To će im omogućiti da ovaj projekt brzo pretvore u uspeh, navedeno je u saopštenju.

GLT će u potpunosti biti u vlasništvu i kompanijom će upravljati GEFCO Spain, kao specijalizovani poslovni entitet za povezivanje Evrope i Maroka. Španska filijala GEFCO ima više od 30 godina iskustva u logistici, sa 700 zaposlenih i 5.000 klijenata. Svi GLT timovi biće iz svojih sadašnjih kancelarija posvećeni održavanju nivoa servisa, pouzdanosti i sigurnosti za sve svoje klijente.