Godišnji plan raspodele dozvola za 2024: objavljeni ulazni podaci

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je juče izveštaje sa podacima koji utiču na utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2024. godinu.

Objavljeni izveštaji sadrže podatke:

  1. Pregled voznog parka prevoznika na dan 1.11.2023. godine (u tabeli PREGLED VOZNOG PARKA u koloni validnost naveden je datum prestanka važnosti sertifikata. Sva vozila koja nemaju važeći sertifikat u raspodeli će biti tretirana bez kategorije);
  2. Pregled zahteva za godišnji plan – količina zahtevanih pojedinačnih, vremenskih i CEMT dozvola po kontingentima;
  3. Broj pravilno iskorišćenih dozvola po kontingentima u periodu oktobar-oktobar (1.10.2022.- 30.09.2023. godine).

Prikazani broj pravilno iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima u periodu oktobar – oktobar u pojedinačnom planu za 2024. godinu dodatno će se umanjiti u skladu sa članovima 13. i 14. Uredbe

Zahtev sa pripadajućom taksom, za izveštaje o obavljenim vožnjama CEMT i vremenskim dozvolama, odnosno zahtev za izveštajem o preklopljenim vožnjama CEMT, vremenskim i pojedinačnim dozvolama prevoznik može podneti zajedno sa elektronskim medijem (USB memorija ili kompakt disk) na koji će biti snimljeni zahtevani izveštaji.

Prevoznik može podneti primedbe na podatke iz objavljenih izveštaja, odnosno izveštaje o obavljenim vožnjama CEMT i vremenskim dozvolama i preklopljenim vožnjama CEMT, vremenskim i pojedinačnim dozvolama, do utorka, 28. novembra 2023. godine u pisanoj formi.

Pored toga, Ministarstvo je u svom obaveštenju objavilo i spisak firmi za koje nisu objavljeni izveštaji o ulaznim podacima jer zahtevi nisu kompletirani u pogledu dokaza o plaćenoj odgovarajućoj administrativnoj taksi (ukupno 11 firmi). Kako bi zahtevi navedenih domaćih prevoznika bili evidentirani i isti učestvovali u utvrđivanju godišnjeg plana raspodele za 2024. godinu neophodno je da izvrše dopunu ili dostave dokaze da je administrativna taksa dostavljena uz zahtev, navodi se u obaveštenju.

Obaveštenje MGSI kao i ulazne podatke možete pogledati OVDE.