Koja su bila pitanja na ispitu o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta?

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je zapisnik sa sastanka Komisije za sprovođenje ispita o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju.

Spisak kandidata koji su položili ispit za dobijanje sertifikata, kao i ispitna pitanja sa rešenjima možete pogledati u Zapisniku sa sastanka Komisije za sprovodjenje ispita o profesionalnoj osposobljenosti.

Drugi ispit o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju u 2019. godini biće održan 20. i 22. maja u prostorijama Privredne komore Srbije, ulica Resavska broj 15, prizemlje sala 1, 11000 Beograd sa početkom u 9 časova za prvi deo ispita, odnosno sa početkom u 12 časova za drugi deo ispita.