ANALIZA: Koje su najuspešnije kompanije u Srbiji za kopneni, vodni i vazdušni prevoz tereta?

U saradnji sa kompanijom Cube Team, vodećim provajderom poslovnih infomacija u Srbiji, analizirali smo dostupne informacije kako bismo predstavili rezultate kompanija registrovane za kopneni, vodni i vazdušni prevoz tereta koje su ostvarile u 2017. godini.

Iako su u pitanju sve različite privredne oblasti, zajedničko svim privrednim delatnostima u analizi je da sve firme učestvuju u prevozu tereta i to železničkim i drumskim transportom, kroz cevovod i vodnim i vazdušnim putevima.

U ovako definisanoj grupi delatnosti registrovano je skoro 28.000 firmi, od toga broja aktivno posluje oko 13.200 preduzeća i preduzetnika.

Najviše je preduzetnika – 69%; zatim slede društva sa ograničenom odgovornošću – 30%, ostalih oblika je sve zajedno 1%.

U 2017. ukupni poslovni prihodi za sve firme koje učestuju u prevozu tereta je 2,4 milijarde evra, a ostvareni profit je 65,4 miliona evra. U odnosu na prethodnu godinu, poslovanje firmi u 2017. je dovelo do rasta ukupnih poslovnih prihoda za oko 20%, dok su ukupni profiti pali oko 15%.

Železnički prevoz tereta

U železničkom prevozu robe aktivno posluje 22 kompanije, od 25 koliko ih je ukupno registrovano. Društva sa ograničenom odgovornošću čine 91% svih pravnih formi u delatnosti.

Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost iznose nešto preko 144 miliona, a profit 4,7 miliona evra. Zaposleno je oko 3.500 radnika.

Najboljih pet firmi u delatnosti po visini poslovnih prihoda koje ostvaruju možete pogledati u tabeli:

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je KOMBINOVANI PREVOZ DOO iz Zemuna osnovana 1990. godine. Srbija Kargo AD je kompanija sa najvećim ostvarenim prihodima, profitom i najvećim brojem radnika – 3.248.

Drumski prevoz tereta

U ovoj delatnosti je registrovano skoro 27.800, a aktivno posluje nešto više od 13.100 firmi. Najviše ovakvih transportera je u obliku preduzetničke agencije – 69%, zatim društva sa ograničenom odgovornošću (30%), a ostalih pravnih formi je zanemarljivo malo.

Poslovni prihodi za celu delatnost 2017. godine iznosili su 1,8 milijardi evra, profit 48,3 miliona evra, a ukupno je zaposleno oko 25.500 radnika.

Najbolje kompanije po poslovnim prihodima 2017. pogledajte u tabeli:

FERŠPED DOO osnovan 1972. je najstarije preduzeće koje i dalje posluje. CENTROSINERGIJA je kompanija sa najvećim brojem zaposlenih -601, a najveći profit je ostvarila kompanija MILŠPED AML.

Cevovodni transport

Za transport cevovodima registrovano je 16 kompanija, od kojih je 8 aktivno. Posmatrajući po pravnoj formi, najveći broj preduzeća je u obliku društva sa ograničenom odgovornošću – 75% i akcionarskog društva – 12,5%. Ne postoje registrovani preduzetnici.

U 2017. poslovni prihodi za celu delatnost iznosili su 382 miliona, ostvaren je pozitivan neto rezultat od 8,9 miliona evra i angažovano je oko 170 zaposlenih.

TOP kompanije u 2017. po poslovnim prihodima možete videti u tabeli:

YUGOROSGAZ registrovan 1996. godine je najstarija i dalje aktivna kompanija koja se bavi cevovodnim transportom. Takođe, ovo akcionarsko društvo je ostvarilo i najveće prihode i najveći profit u 2017. godini. Javno preduzeće TRANSNAFTA zapošljava najveći broj radnika u delatnosti – 139.

Pomorski i priobalni prevoz tereta

U ovoj delatnosti je aktivna samo jedna kompanija, od ukupno dve registrovane za celu delatnost.U pitanju je firma INTERLINER AGENCIES DOO, koja je osnovana 2006. godine. U 2017. ostvarili su oko 94.000 evra poslovnih prihoda i imaju 6 zaposlenih.

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

Za prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima registrovano je 68 firmi. Od toga broja aktivno je njih 58. Najviše firmi je u obliku DOO (84%), zatim slede preduzetnici (12%) i akcionarska društva (3,5%).

Ukupni poslovni prihodi za ove transportere u 2017. iznosili su oko 74,4 miliona evra, a ostvareni profit 3,5 miliona evra. Ova privredna delatnost zapošljava nešto manje od 1000 radnika.

Najbolje firme po poslovnim prihodima u 2017. su u tabeli:

Najstarija kompanija koja je i dalje aktivna u delatnosti je IDEA SN DOO BEOGRAD. Najveći broj radnika (302) angažuje JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO, a najveći profit je ostvarila kompanija DST HIDROSISTEM.

Vazdušni prevoz tereta

U vazdušnom prevozu tereta je registrovano i aktivno svega tri firme. Sve tri su u obliku društva sa ograničenom odgovornošću.

U pitanju su Airmark GSA i DHL Global Forwarding koje su osnovane 2017. godine i u prvoj godini od osnivanja su poslovale sa gubitkom. Treća kompanija u delatnosti je PTMAERO osnovana u decembru 2018. godine.

Analizu je uradila kompanija CUBE Team je vodeći provajder poslovnih informacija u Srbiji. Svojim klijentima nudi sektorske analize i izveštaje, analize konkurencije, poslovne baze podataka, a preko poslovnog portala B2B Online omogućava uvid u sve javno dostupne informacije o svim privrednim subjektima u Srbiji na jednom mestu.