Brodski agenti samo sa licencom – Zakon o trgovačkom brodarstvu uvodi novine u vodnom transportu

Zakon o trgovačkom brodarstvu donet je prošle godine, a uvođenje brodskih agenata jedna je od najznačajnijih novina. Stručna rasprava o obavljanju poslova brodskih agenata i agenata posrednika održana je 11. februara 2016. godine u Beogradu, u organizaciji Foruma „Talas novih inicijativa za razvoj vodnog transporta“, a u saradnji sa kompanijom „Agent plus“ i Saobraćajnim fakultetom u Beogradu.

Pored predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, među 45 učesnika skupa bili su i vodeći domaći agenti i brokeri u oblasti trgovačkog brodarstva.

Teme skupa bile su aktuelna stručna, organizaciona i statusna pitanja brodskih agenata i agenata posrednika i njihov uticaj na razvoj vodnog transporta u Srbiji. Stručna javnost upoznata je i sa Nacrtom pravilnika o obavljanju poslova brodskih agenata i agenata posrednika.

U diskusiji su svi prisutni imali priliku da daju svoje komentare i predloge za konačni predlog pravilnika.

Pravilnikom, koji bi trebalo da bude usvojen do juna 2016. godine, propisuju se zahtevi u odnosu na prostor i opremu koji su potrebni za nesmetano obavljanje poslova brodskih agenata i agenata posrednika, podaci koji se upisuju u upisnik brodskih agenata i agenata posrednika, uslovi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova brodskih agenata i agenata posrednika, program i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova brodskih agenata i agenata posrednika. Pravilnik sadži i obrazac uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova brodskih agenata i agenata posrednika i licence za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika, odnosno dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika.

Leposava Sojić, pomoćnica ministra, istakla je na skupu otvorenost i spremnost Ministarstva da u svakom momentu odgovori na zahteve i probleme struke.

– Nastavićemo sa dobrom praksom koordinacije ostalih državnih organa u cilju smanjenja birokratije i pratećih troškova koji pritiskaju učesnike u vodnom transportu. Usvajanjem Zakona o trgovačkom brodarstvu, koji je na snagu stupio 4. decembra 2015. godine, a u čijem su kreiranju aktivno učestvovali i organizatori skupa, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture otvorilo je niz novih mogućnosti za srpske brodare i vodni transport u celosti.

Ovaj skup je upravo bio posvećen postizanju kvalitetne primene zakonskih rešenja i bržem dostizanju nivoa razvoja i zaposlenosti u vodnom transportu Srbije, po ugledu na najbolju praksu zemalja iz Evrope i sveta koje imaju razvijeno trgovačko brodarstvo. Zaključeno je da je organizacija ovakvih skupova ministarstva sa predstavnicima stručne javnosti od izuzetne koristi, da mere koje je ministarstvo uvelo u poslednjem periodu već daju pozitivne rezultate, kao i da se očekuje dalje sprovođenje predloga za unapređenje vodnog transporta u Srbiji.

Agenti samo sa licencom

Uslovi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova agenta su:

– da lice ima najmanje srednju stručnu spremu;

– da je lice radilo na poslovima agenta najmanje šest meseci, u svojstvu pripravnika za obavljanje poslova agenta u pravnom licu – agentu;

– nije pravosnažno osuđivano ili kažnjavano za krivična dela protiv privrede i bezbednosti javnog saobraćaja, odnosno za prekršaje spoljnotrgovinskih, deviznih, carinskih ili poreskih propisa.

Ispit za sticanje dozvole za obavljanje poslova brodskog agenta, odnosno agenta posrednika polaže se pred komisijom za polaganje ispita, koju obrazuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

O Forumu „Talas“

Forum „Talas novih inicijativa za razvoj vodnog transporta“ (www.forumtalas.com) posvećen je definisanju i promovisanju najkvalitetnijih rešenja za unapređenje vodnog transporta u Srbiji, a posebnu pažnju posvećuje okupljanju najrelevantnijih predstavnika državnih institucija i privrednih i drugih subjekata direktno i posredno vezanih za ovu oblast.

Namera Foruma je da nastavi sa dugogodišnjom dobrom praksom organizacije otvorene i konstruktivne stručne diskusije, koja će podići pažnju javnosti i usmeriti zakonsku regulativu u pravcu pozitivnih promena. U tim nastojanjima, Forum sarađuje i sa Federacijom nacionalnih udruženja brodskih brokera i agenata – FONASBA (www.fonasba.com).

Izvor: eKapija

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.