Koliko vremena vozači provode čekajući na utovar – i kako da se ono smanji?!

Italijansko udruženje drumskih transportera Federtrasporti izmerilo je koliko vremena vozači u Italiji troše na čekanje. Rezultati pokazuju ono šta i sami vozači već dugo govore – polovinu vremena provode u vožnji, a više od jedne trećine čekajući na utovar ili istovar.

Koristeći bazu podataka platforme Districoa, udruženje Federtrasporti analiziralo je ukupno 82.792 radna dana vozača.

Proračuni se zasnivaju na kombinaciji podataka dobijenih putem satelitskog snimanja i podataka iz digitalnih tahografa vozača. Tako je utvrđeno da od maksimalnog dnevnog rada od 11,28 sati, vozač u proseku provede 6,18 sati za volanom, 35 minuta na pauzama i 4,35 sati na utovaru i istovaru. Kako prosečan utovar zapravo ne bi trebalo da traje duže od pola sata, praktično se 4 sata provodi – u čekanju.

Naravno, ovo je prosek i brojevi variraju u zavisnosti od vrste prevoza i klijenta. Na primer, u kontejnerskom drumskom saobraćaju prosečno dnevno vreme vožnje pada na 5,52 sata, navodi udruženje Federtrasporti.

Na osnovu ovih cifara, analiza je pokazala da su za 82.792 radna dana vozači proveli ukupno 331.169 sati čekajući– što je jednako 42.000 perioda vožnje od osam sati.

Ako se vreme provedeno na čekanju monetizuje, to daje rezultat od 10 miliona evra godišnje (uzimajući prosečnu bruto zaradu vozača od 50 hiljada evra godišnje). Međutim, ovom rezultatu treba dodati i gubitak produktivnosti vozila.

Prema udruženju Federtrasporti, prevoznici bi mogli da povećaju svoj promet za 15% ako se ovaj trošak eliminiše.

Udruženje vidi dva načina za smanjenje vremena čekanja, a samim tim i troškova. Prvo, mesta za utovar i istovar treba da produže radno vreme tokom kojeg primaju kamione. Kao drugo rešenje, navodi se obaveza pošiljalaca da prevoznicima plate za predugo čekanje: ovo je već uvedeno u Portugalu, a u Španiji bi trebalo da stupi na snagu u septembru.

Izvor: trans.info