Nove pogodnosti za proizvodne i trgovinske kompanije – Slobodna zona Pirot proširuje kapacitete i unapređuje poslovanje

Nakon što je u 2021. zabeležila drugi najbolji rezultat od početka rada, Slobodna zona Pirot očekuje još bolje poslovanje tokom 2022, kao i širenje dolaskom novih investitora.

Površina koju SZ Pirot danas zauzima iznosi oko 140 hektara, a u narednom periodu tražiće se i nove lokacije za proširenje slobodne zone, po ugledu na savremene modele poslovanja u Evropi. Iz uprave Zone poručuju i da će nastaviti infrastrukturne radove, kako bi dodatno povećali kapacitete i poboljšali kvalitet usluga. Osim toga, jedan od prioriteta biće dalji razvoj digitalizacije poslovanja – praćenje i evidencija ulaska i izlaska robe i vozila kod uvozno/izvoznih postupaka.

– Uprkos poteškoćama koje je izazvala pandemija, naši rezultati u 2021. bili su bolji nego godinu ranije. Nadamo se da ratna kriza neće u velikoj meri uticati na poslovanje SZ Pirot i da će rezultati biti još bolji u 2022 – kaže izvršni direktor Zoran Petrović.

Najveći promet korisnika zone dosada je bio 980 miliona evra, a u 2021. blizu 800 miliona evra, od čega u izvozu oko 450 miliona evra.

Evidentno je da će 2022. godina biti bolja i zbog investicionih projekata korisnika, pre svega kompanije Tigar Tyres, koji planira da uveća kapacitete što ukazuje da će i rezultati u izvozu biti bolji, navode predstavnici Slobodne zone.

U 2021. godini u Slobodnoj zoni Pirot je poslovalo 20 proizvodnih firmi, 20 podizvođača koji su pružali usluge kompanijama koje rade u Slobodnoj zoni i 40 kompanija koje se bave trgovinom. Od ukupnog broja kompanija, 60 je domaćih, dok inostrane firme dolaze prvenstveno iz Bugarske, Grčke i Turske. Izvoz, koji čini više od polovine ukupnog prometa, realizovan je pre svega u zemlje Evropske unije, a manjim delom u Rusiju.

Među velikim sistemima izdvajaju se Tigar Tyres d.o.o. (proizvođač auto-guma i jedan od najvećih izvoznika u Srbiji), Tigar AD (gumena obuća i drugi proizvodi od gume), D-Company (kalupi za auto-gume), EMiroglio (odeća). Tu je i značajan broj malih i srednjih preduzeća – Zeleni put (kućna hemija), Teri Engineering (elektro ormani sa upravljačkim jedinicama za mašine), Termoinženjering itd.

U ovoj godini se javilo i nekoliko novih firmi iz Italije, Belgije, Bugarske, Turske i Velike Britanije, koje su pokazale interesovanje za poslovanje u Slobodnoj zoni Pirot, pre svega za proizvodne delatnosti.

Pogodnosti poslovanja u slobodnoj zoni

SZ Pirot je koncipirana kao proizvodna zona, sa fokusom na razvoj proizvodnih aktivnosti i logistike koja ih prati i omogućava njihovu efikasnu realizaciju. Firmama koje posluju u okviru Zone obezbeđene su mnogobrojne olakšice i pogodnosti, koje značajno pojeftinjuju poslovanje – investitori su oslobođeni plaćanja PDV-a i carine na uvoz sirovina i materijala namenjenih proizvodnji robe za izvoz, mašina, opreme i građevinskog materijala, kao i plaćanja PDV-a na energente.

Osim toga, uz opšte pogodnosti, u Slobodnoj zoni Pirot ističu i pojednostavljenu carinsku procesduru za korisnike Zone, čemu doprinosi i carinska ispostava smeštena nesporedno uz carinski terminal.

Zaposleni SZ Pirot u sektoru špedicije, sa licencama za carinsko zastupanje, omogućavaju kompanijama veoma brzu realizaciju procedure uvoza/izvoza robe, a Zona poseduje i parking za teretna vozila, pod nadzorom službe obezbeđenja. Takođe, tu su i pogodnosti koje pruža lokalna samouprava (oslobađanje od plaćanja administrativnih taksi za izvođenje radova za investicione projekte; naknada za komunalnu infrastrukturu i prikupljanje otpada itd.).

Pixabay.com/Kaweewat Thongnapakul

Kapaciteti 

Slobodna zona Pirot udaljena je od Beograda 310 km, Niša 70 km, Sofije 70 km, a od graničnog prelaza Gradina 30 km.

Pozicionirana je na Panevropskom koridoru Xc koji povezuje Evropu sa Azijom, u blizini koridora VIII i IV. Smeštena je između autoputa i železničkog koloseka u industrijskoj zoni Grada Pirota. Pirotsku kotlinu presecaju dve međukontinentalne kopnene magistrale na kojima se nalazi železnička pruga Niš-Sofija i autoput Niš-Dimitrovgrad. Upravo zbog takvog položaja, Pirot je bio i ostao tranzitno mesto pogodno za proizvodne i logističke aktivnosti.

Osim špediterskih usluga, SZ Pirot pruža i usluge domaćeg i međunarodnog transporta, usluge skladištenja, kao i pretovara robe na otvorenom i zatvorenom skladišnom prostoru po povoljnim cenama. Korisnicima Zone na raspolaganju je stručna radna snaga različitih profila, za fizičke i administrativne poslove.

Skladišni kapaciteti prilagođeni su različitim vrstama roba, a skladištenje – u zavisnosti od potreba korisnika – obezbeđeno je u objektima (magacinima) ili na otvorenom (na uređenom ili neuređenom zemljištu). Ukupan kapacitet zatvorenog skladišnog prostora je 5.000 m2, a otvorenog (uređenog i neuređenog) 1.000 m2. Svi objekti su pod video-nadzorom, fizički obezbeđeni 24h, opremljeni električnom energijom, sanitarnom vodom i protivpožarnom zaštitom, sa obezbeđenim prilaznim putevima i parkingom. Minimalna površina skladišnog prostora koji se može uzeti u zakup je 72m2.

Takođe, u skladu sa potrebama korisnika, moguća je rekonstrukcija i prenamena skladišnih prostora u objekte za obavljanje poslovnih delatnosti. 

Slobodna zona Pirot raspolaže sa dva viljuškara kapaciteta 2,5 i 5 tona, koji su namenjeni za pretovar svih vrsta roba iz drumskih teretnih vozila, vagona i praznih kontejnera 20”.

Usluge pretovara roba pružamo kako korisnicima naših usluga, tako i trećim licima. Naši viljuškari su registrovani i mogu se kretati kroz saobraćaj, navode u SZ Pirot.

Takođe, na infrastrukturno opremljenom zemljištu u industrijskom parku možete sagraditi svoj skladišni ili proizvodni prostor.

Digitalizacija poslovanja

Slobodna zona Pirot nedavno je proširila ulaznu saobraćajnicu koja vodi do terminala i perionice kamiona, kako bi korisnicima obezbedila bezbedniji ulaz i uticala na poboljašnje bezbednosti na gradskoj saobraćajnici Nikole Pašića. U narednim mesecima, biće nastavljeni infrastrukturni radovi kako bi se uvećali kapaciteti i dodatno poboljšao kvalitet usluga, poručuju.

– Nastavljamo i sa digitalizacijom poslovanja u Slobodnoj zoni Pirot koja se odnosi na praćenje i evidenciju ulaska i izlaska robe i vozila kod uvozno/izvoznih postupaka, što će omogućiti korisnicima Zone veću efikasnost u radu.

Iz Slobodne zone Pirot najavljuju i punu podršku Gradskoj upravi u realizaciji projekta Logistički centar Pirot. 

– Pružanje logističkih usluga u režimu Slobodne zone predstavlja potencijal za Slobodnu zonu Pirot. Takođe ovaj investicioni projekat predstavlja šansu za Grad Pirot u pogledu novih radnih mesta i angažovanje lokalne privrede, unapređenja transporta i smanjenja zagađenja životne sredine – zaključuju.