Liberalizacija transporta sa Ujedinjenim Kraljevstvom

Imajući u vidu da se u ovom trenutku prevoz između Srbije i UK obavlja samo na osnovu CEMT dozvola, što za srpske prevoznike predstavlja ograničavajuću okolnost, na sastanku o pitanjima iz oblasti drumskog prevoza između delegacija Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, predložena je potpunu liberalizaciju prevoza stvari u drumskom saobraćaju između dve države.

 – Obe strane su ocenile da je preduslov za liberalizaciju prevoza i povećanje broja obavljenih prevoza u oblasti međunarodnog drumskog prevoza između Srbije i UK, sklapanje novog sporazuma o prevozu u drusmkom saobraćaju u bliskoj budućnosti. Razmatran je tekst Nacrta ovog sporazuma i dogovoreno je da britanska strana pošalje svoje komentare na tekst sporazuma u roku od dva meseca. Po prijemu britanskih komentara, namera je da obe strane započnu svoju nacionalnu proceduru za potpisivanje sporazuma i njegovu ratifikaciju – objavilo je Poslovno udruženje Međunarodni transport na svom sajtu.

Srpska strana je dalje predložila da se, do stupanja na snagu novog sporazuma, uvede liberalniji režim prevoza između dve zemlje, tj.da se uvodu vremenske (godišnje) univerzalne dozvole (bilateralni, tranzitni ili prevozi za/iz treće države), i to na način da dozvole važe za sva vozila iz voznog parka prevoznika.

Srpska strana je istakla da će godišnji kontingent od 1.000 ovih dozvola biti dovoljan da zadovolji potrebe srpske transportne privrede. Britanska strana će proveriti tehničku spremnost u Ujedinjenom Kraljevstvu za razmenu dozvola i zavisno od te spremnosti, u naredna dva meseca biće dogovoreno koliko dozvola treba razmeniti.

U slučaju razmene dozvola strane su se složile da dozvole važe do 31. januara sledeće godine, a da se razmena izvrši do 15. decembra tekuće godine. Svaki zahtev za razmenu dodatnog broja dozvola u toku godine će biti razmotren po principu dobre volje.

Takođe, srpska strana je istakla potrebu srpskih prevoznika za viznom liberalizacijom ili pojednostavljenjem i ubrzavanjem postupka izdavanja viza za profesionalne vozače i zatražila od britanske delegacija da kod svojih nadležnih organa incira da se vize za profesionalne vozače izdaju na brži i efikasniji način bez dodatnih plaćanja. Britanski strana je odgovorila da će o ovom pitanju obavestiti nadležne organe u Velikoj Britaniji, naveo je Pumedtrans.