„TimoCom“ barometar: Više robe nego transportnih kapaciteta

Transportni barometar firme „TimoCom“ za evropsko tržište transporta u 2. kvartalu pokazuje mali višak tovara. Prema njemu „TimoCom“ je u prolećnim mesecima zabeležio odnos tovara i tovarnog prostora od 52:48.

Međutim, u pojedinim mesecima bilo je značajnih fluktuacija. Posle slabog početka godine, sa toplijim temperaturama krajem 1. kvartala zagrejala se i transportna branša. Zanimljivo je ostalo pitanje da li će tržište ovaj pozitivan trend preneti u sledeći kvartal.

Velika fluktuacija prolećnih tovara

Aktuelni brojevi govore za sebe: Najavljeni zalet pretvorio se u skoro izjednačeni odnos tovara i tovarnog prostora. U aprilu je udeo tovara sa 49% bio celih 16 procentnih poena veći nego prethodno, u martu. Međutim, u poređenju sa prethodnim godinama, april je ipak bio slabiji: 2015. godine udeo tovara bio je 53%, a 2014. čak 54%. Stoga uzlazni efekat iz marta u aprilu nažalost nije mogao da bude podignut na nivo prethodnih godina.

Međutim, nije ostalo na tome: Transportni barometar je dao sve od sebe i udeo tovara je porastao za dodatnih 10 procentnih poena. Tako je završio na svom kvartalnom, pa čak i godišnjem maksimumu udela tovara od 59%.

Za „TimoCom“-ovog glavnog predstavnika Marcela Fringsa, objašnjenje je očigledno:

– Uzrok porasta treba tražiti u velikom broju produženih vikenada i kratkim radnim nedeljama u mesecu praznika. Dispečeri su morali da za mnogo kraće raspoloživo vreme transporta dopreme pošalju robu na put do kupaca. Međutim, ovaj uspešni period je bio kratkog roka. U junu je udeo tovara opet opao za 11% i sa 48% čak je bio za jedan procentni poen manji od početne vrednosti 2. kvartala.

U poređenju sa prethodnim godinama, jun je takođe bio slabiji: 2015. udeo tovara iznosio je izjednačenih 50%, a 2014. sa malim viškom tovara iznosio je 51%.

Međutim, pogled na apsolutne brojke pokazuje da je na „TimoCom“ transportnoj platformi postavljeno ukupno više ponuda nego u odgovarajućem vremenskom periodu prethodne godine.

Mirne prognoze za 3. kvartal

Uprkos neujednačenom razvoju u pojedinačnim mesecima, u celom 2. kvartalu je udelu tovara od 52% odgovaralo 48% slobodnih kapaciteta. 2. kvartal je, ukupno, bio značajno bogatiji tovarom nego početak godine. Međutim, šta će druga polovina godine doneti evropskom tržištu transporta?

– Izgledi za dolazeće mesece treba da se posmatraju prevashodno u zavisnosti od zemlje. Prema ifo poslovnoj klimi, u Nemačkoj će usled povećanih investicija i izdataka potrošnje doći do većeg privrednog rasta i transport će se shodno tome pokrenuti. Osim toga, stanje privrede u Nemačkoj i dalje ima najpozitivniju ocenu, dok se stanje u Italiji, Portugalu, Španiji, Austriji i Francuskoj nažalost ponovo pogoršalo. Što se tiče posledica Bregzita, one se trenutno još uvek teško mogu proceniti. Ishod referenduma je bio neočekivani šok i širina njegovog uticaja se trenutno ne može proceniti –  rekao je Frings.

Osim toga u „TimoCom“-u se pretpostavlja da će slično poslednjim godinama, jul, avgust i septembar biti mirniji i da će od jeseni tovara opet biti više od slobodnih kapaciteta na tržištu.

Autor teksta: Tina Panža, izvor TimoCom