Objavljena septembarska revizija plana raspodele za 2022.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture utvrdilo je septembarsku reviziju plana raspodele dozvole za 2022. godinu i objavilo pojedinačne planove prevoznika

Read more

Izmene propisa o RASPODELI stranih dozvola za međunarodni prevoz – Uključite se u javnu raspravu!

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o sprovođenju Javne rasprave o Predlogu uredbe o raspodeli stranih dozvola za

Read more

Nove izmene Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima za teretna vozila

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo izmene i dopune Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno

Read more

Izmene Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima za teretna vozila

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju

Read more

PODSETNIK: Podnošenje zahteva za preostale vremenske dozvole do 8. marta

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Obaveštenje o preostalim vremenskim dozvolama za 2022. Budite informisani na vreme! Pridružite se

Read more

Objavljene liste čekanja za CEMT i vremenske dozvole

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je 24. februara na svojoj zvaničnoj stranici Liste čekanja za CEMT i vremenske dozvole.

Read more

Novi obrasci CEMT sertifikata od 1. januara 2022.

Grupa za drumski transport Međunarodnog transportnog foruma (International Transport Forum) je na sastanku održanom 30. septembra 2021. godine odobrila nove

Read more