Nastavljen rast indeksa broja pređenih kilometara u Nemačkoj

Broj pređenih kilometara kamiona na nemačkim putevima u junu je iznad nivoa pre krize, objavila je Savezna kancelarija za prevoz tereta (BAG).

Privredna aktivnost generiše i zahteva transportne usluge. Kilometraža kamiona na autoputevima predstavljena indeksom je zbog toga usko povezana sa industrijskom proizvodnjom u Nemačkoj i pruža rane informacije o trenutnom ekonomskom razvoju, zbog čega je predmet stalnog praćenja Savezne kancelarije za prevoz tereta (BAG) i Saveznog zavoda za statistiku (Destatis).

U poređenju sa rezultatima iz prethodnog meseca, indeks je 0,7% viši, dok je u poređenju sa rezultatima iz juna 2020. viši 7,7%. Ako se uporedi sa nivoom pre krize (prosek maj 2019-februar 2020), viši je 3,8%.

Nemačka je i u 2021. godini, podsetimo, najveći pojedinačni spoljnotrgovinski partner Srbije, kako u uvozu, tako i u izvozu.