NEMAČKA: Dostupno novo ažuriranje za OBU uređaje

Novi, ažurni softver za OBU uređaje dostupan je od 30. avgusta 2021. godine. Nove mogućnosti biće dostupne za više od milion OBU korisnika, a više ne morate lično ići u servis, već ažuriranje sistema možete uraditi online – preko mobilne mreže.

Ažuriranje uključuje novu stavku u meniju „cash closure“, koja pojednostavljuje proces zatvaranja gotovine. Iznosi putarina uskoro će biti vidljiv i na korisničkom portalu pod „Putovanja bez fakture“ (Non-invoiced journeys).

Poboljšana aplikacija doprinosi i jezičkoj raznolikosti OBU -a.  Sve informacije u stavkama menija sada su potpuno dostupne na šest jezika  – rumunski, nemački, engleski, poljski, francuski i holandski.

Uputstvo i ostale detalje možete pročitati OVDE.