Nemačka refundira troškove parkiranja na sigurnim parkinzima

Ove godine, nemačka BAG (Savezna kancelarija za prevoz robe) započinje delimično finansiranje visokih troškova koji proizilaze iz parkinga kamiona na sigurnim parkirnim mestima u Nemačkoj. Na listi je trenutno 20 takvih parkinga. Kompanije mogu tražiti nadoknadu troškova nastalih od parkinga na takvim parkirnim mestima, odnosno ako zbir individualnog parkinga tokom finansijskog perioda dostigne najmanje 125 evra neto.

BAG je odlučio da finansira do 80% troškova nastalih pri parkiranju kamiona od 7,5 tona na sigurnosnim parking mestima 2018. godine. Reč je o zatvorenim parkiralištima opremljenim kamerama na ulazu i izlazu i odgovarajućim sanitarijama.

Kompanije mogu tražiti nadoknadu troškova nastalih od parkinga na takvim parkirnim mestima, odnosno ako zbir individualnog parkinga tokom finansijskog perioda dostigne najmanje 125 evra neto. Finansijska pomoć ograničena je na 2.000 evra po kamionu i 33.000 evra po kompaniji godišnje.

Više sigurnih parkirališta u 2018

U Nemačkoj, dosta parkirnih mesta odgovaraju zahtevima BAG-a, uključujući parkiralište Wörnitz na autoputu A7 u Bavarskoj i stajalište Uhrslebe na A2 u Saksoniji. Nemačko udruženje autoputeva (VEDA) navodi da preko 20 parking mesta u Nemačkoj ispunjava zahteve BAG-a. 2018. godine otvorit će se još 10 novih parkirališta, prenosi trans.info.