Nove komunalne takse od januara poskupljuju registraciju vozila

Vlada Srbije objavila je nove najviše iznose lokalne komunalne takse za vozila koje će od januara, prilikom registracije, biti povećane od 10 do 60 dinara, u zavisnosti od kategorije putničkog vozila.

Najveće povećanje je za putnička vozila sa zapreminom motora većom od 3.000 čm i taksa će iznositi 5.800 dinara umesto 5.740 dinara.

Takođe, ta taksa će biti isto uvećana za 60 dinara za kamione preko 12 tona nosivosti, pošto će umesto 5.740 dinara biti 5.800 dinara.

Jedino će kod autobusa i kombi buseva ostati taksa od 50 dinara po registrovanom sedištu.

Reč je lokalnim komunalnim taksama za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koje je vlada donela 4. decembra, a biće primenjeni od narednog meseca, objavljeno je u „Službenom glasniku“.

Te takse utvrđuju lokalne samouprave, pri čemu se na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave može utvrditi najviši iznos takse.

Najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, propisani Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. oktobra 2018. godine do 30. septembra 2019. godine.

TERETNA VOZILA

Za kamione do 2 t nosivosti – 1.750 dinara umesto 1.730 dinara.
Za kamione od 2 t do 5 t – 2.330 umesto 2.300 dinara.
Za kamione od 5 t do 12 t – 4.060 umesto 4.020 dinara.
Za kamione preko 12 t – 5.800 umesto 5.740 dinara.
Taksa za teretne i radne prikolice za putničke automobile će biti 580 dinara umesto 570 dinara.

PUTNIČKA VOZILA

Do 1.150čm – 580 umesto 570 dinara.
Preko 1.150čm do 1.300čm – 1.150 dinara umesto 1.140 dinara.
Preko 1.300čm do 1.600čm – 1.740 umesto 1.720 dinara.
Preko 1.600čm do 2.000čm – 2.330 umesto 2.300 dinara.
Preko 2.000čm do 3.000čm – 3.510 dinara umesto 3.470 dinara.
Preko 3.000čm – 5.800 umesto 5.740 dinara

MOTOCIKLI

Do 125čm – 466 dinara umesto 460 dinara.
Preko 125čm do 250čm – 690 umesto 680 dinara.
Preko 250čm do 500 čm – 1.150 dinara umesto 1.140 dinara.
Preko 500čm do 1.200 čm – 1.410 umesto 1.390 dinara.
Preko 1.200 čm – 1.740 dinara umesto 1.720 dinara.

AUTOBUSI I KOMBI BUSEVI – po registrovanom sedištu 50 dinara.

PRIKLJUČNA VOZILA

(teretne prikolice, poluprikolice i specijalne teretne prikolice za prevoz određenih vrsta tereta)

Nosivosti 1t – 470 umesto 460 dinara.
Od 1t do 5t – 810 umesto 800 dinara.
Od 5t do 10t – 1.100 dinara umesto 1.090 dinara.
Od 10t do 12t – 1.520 umesto 1.500 dinara.
Preko 12t – 2.330 umesto 2.300 dinara.

VUČNA VOZILA (tegljači):

Čija je snaga motora do 66kW – 1.740 umesto 1.720 dinara.
Snaga 66kW do 96kW – 2.330 umesto 2.300 dinara.
Snaga 96kW do 132kW – 2.930 umesto 2.900 dinara.
Snaga 132kW do 177kW – 3.510 dinara umesto 3.470 dinara.
Snaga preko 177kW – 4.660 dinara umesto 4.610 dinara.

Za radna vozila, specijalna adaptirana vozila za prevoz rekvizita za putujuće zabave, radnje i atestirana specijalizovana vozila za prevoz pčela – 1.150 umesto 1.140 dinara.