Novi autoput „Miloš Veliki“ otvoren za saobraćaj

Novi autoput „Miloš Veliki”, na deonici od Obrenovca do Ljiga, svečano je otvoren za saobraćaj. Trasa autoputa E-763 predstavlja krak Transevropske magistrale koja povezuje njen osnovni pravac od Gdanjska do Atine i Istanbula sa Jadranskim morem i lukom Bar.

Novi autoput od Obrenovca do Ljiga dužine je 62,7 km a čine ga deonice: Obrenovac-Ub dužine 26,23 km, Ub-Lajkovac dužine 12,5 km, gde se zbog lošeg kvaliteta prilikom izgradnje deo u ukupnoj dužini od 2,5 km morao sanirati, i Lajkovac-Ljig dužine 23,98 kilometara.

Tako će s deonicom Ljig-Preljina, koja je već u saobraćaju, u saobraćajnoj funkciji biti 103,06 km Autoputa E-763 Beograd – Južni Jadran.

Deonica Obrenovac-Ljig je projektovana za brzine od 130km/h, širine je 28,4 metra s brzom, srednjom i zaustavnom trakom i čine je 42 mosta i nadvožnjaka, gde je najduži most dugačak preko 580 metara, a na njoj je bezbednosti radi i oko 200 kilometara odbojne ograde.

Pročitejte gde sve možete da se uključite na ovaj autoput.

Putarina od Obrenovca do Čačka koštaće oko 420 dinara za automobile. Na novoj deonici od Obrenovca do Ljiga počeće da se naplaćuje od 1. septembra.

Potpisan ugovor za izgradnju deonice od Novog Beograda do Surčina

Potpisan je i komеrcijalni ugovor za izgradnju dеonicе Novi Bеograd-Surčin, sa kinеskom kompanijom CCCC. Planirano je da radovi na toj deonici počnu 1. marta 2020, a prе toga ćе u dеcеmbru ovе godinе, na Svеtog Nikolu, biti puštena u saobraćaj i dеonica Surčin-Obrеnovac, koju takođе gradi kompanija CCCC.

Dеonica Novi Bеograd-Surčin, dužinе 7,9 kilomеtara, prеdstavljaćе dеo auto-puta “Miloš Vеliki” i funkcionalnu vеzu sa Gradom Bеogradom. Ugovorеna vrеdnost projеkta iznosi 70,5 mil USD. Ova dеonica čini polaznu dеonicu ovog autoputa od Bеograda do granicе sa Crnom Gorom i vеzu Bеograda sa autoputеm “Miloš Vеliki”.