Obavezna ugradnja smart tahografa od polovine juna 2019. godine

Činjenica je da je danas organizacija rada vozača zakonski uslovljena, sa jedne strane, propisima o vremenu upravljanja i odmora vozača, a sa druge, socijalnim propisima koji se tiču radnog vremena članova posade vozila kako u Evropskoj uniji, tako i u Srbiji. Iako deluje da se vozačima i odgovornim licima prevoznika nameće sve više obaveza i da se od njih zahteva vođenje komplikovane evidencije, ipak se, kada je u vozilu ugrađen digitalni tahograf, pomenuti zahtevi jednostavnije ispunjavaju.

– Prvenstveno smo okrenuti digitalnom tahografu, ne samo zbog razvoja samog uređaja, odnosno, promene propisa, već zato što smatramo da je to, definitivno, rešenje koje prevozniku omogućava postizanje svih ciljeva, a to je smanjenje troškova, pojednostavljenje procedura, procesa i jednostavniji rad vozača. Situacija u Srbiji je drugačija jer je analogni tahograf u većem procentu zastupljen u teretnim vozilima. Zato uvek ističemo prednosti prevoznicima koji se odluče za delimičnu ili kompletnu zamenu analognih tahografa, jer funkcionalnosti koje se dobijaju definitvno unapređuju poslovanje – istakao je, na konferenciji „Ka održivom transportu 2017“, održanoj na Zlatiboru, Stevan Jovićević, direktor firme „Tahograf BG“.

S obzirom na činjenicu da propisi o radnom vremenu, vremenu upravljanja vozilom i odmora vozača predviđaju i odgovornost prevoznika i odgovornog lica prevoznika, od izuzetne je važnosti mogućnost praćenja stanja i preduzimanje odgovarajućih i pravovremenih mera za prevenciju prekršaja, prepoznavanje i otklanjanje razloga za njihovo nastajanje i konačno njihovo sankcionisanje.

– To je omogućeno integracijom digitalnih tahografa, globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS), uređaja za daljinsko preuzimanje podataka i mreže mobilne telefonije (GSM) u jedan jedinstveni informacioni sistem za upravljanje voznim parkovima – objasnio je Jovićević.

Stevan Jovićević, direktor firme Tahograf BG

Digitalni tahograf je prisutan već više od decenije u teretnim vozilima i autobusima i u poslednjih nekoliko godina je postao dominantan uređaj u Evropskoj uniji. Uredbom 165/2014 uvodi se pojam pametnog (smart) tahografa kojom je propisano da digitalni tahografi moraju da budu ugrađeni, kao i da se moraju koristiti u vozilima koja se koriste za drumski transport putnika ili robe i na koja se već primenjuje Uredba 561/2006. Iako su od početka primene digitalnog tahografa naši prevoznici i vozači bili ubeđeni da će se obaveza njihove ugradnje u tom trenutku proširiti na sva vozila koja podležu obavezi posedovanja tahografa, to se do danas nije ostvarilo.

– Pametni tahografi su model koji je zakonom uređen. Očekuje se da će smart tahograf, koji predstavlja novu, II generaciju naprednijih digitalnih tahografa, a čija će obavezna ugradnja otpočeti 15. juna 2019. godine, u novo-proizvedena, prvi put registrovana vozila, doprineti povećanju sigurnosti uređaja i smanjenju vremenskih gubitaka svih učesnika u međunarodnom transportnom lancu, a posebno prevoznika i vozača koji se pridržavaju propisa. Naglašavam da se to odnosi na zemlje članice Evropske unije i zemlje koje su u procesu pristupanja uniji- rekao je Jovićević.

Prva promena je da će postojati beleženje pozicije vozila putem sistema GNSS, ako to bude bilo moguće, a ako ne, putem GPS sistema. Druga promena je bežična komunikacija digitalnog tahografa sa DTCO od strane nadzornih organa, zatim tu su i ITS interfejs, unapređenje metoda kriptovanja i zaštite podataka, kao i unapređenje sistema plombiranja.

– Osim tih novina koje su za prevoznika najvažnije, dodao bih još i upotrebu tahografskih kartica, odnosno, njihov rok važenja. Kartica vozača, kartica prevoznika, kao i kartica nadzornih organa važiće do datuma isteka kartice ili njene zamene, dok će kartica radionice biti nevažeća od datuma početka korišćenja nove generacije DTCO. Prema tome, prevoznici neće imati dodatne troškove- istakao je Jovićević.

Uredbom 165/2014 je propisano da se nakon 15 godina od početka primene smart tahografa u vozilima nalaze isključivo pametni tahografi. Želja je da se dobije ista polazna tačka za sve prevoznike, a prevoznici koji kupe nova vozila su u boljem položaju i to je motiv da se ovakav propis uvede.

Međutim, i pored sve bolje opremljenosti savremenim uređajima, povezanosti smart telefonima i računarima, ipak je primećeno da se nadzorni organi neprestano suočavaju sa izazovima koji su posledica promena na tahografima i novih tehnika manipulacije. Kako bi kontrola bila što delotvornija i podstakla usklađenost u nadzoru širom EU, tokom narednih godina stvaraće se zajednička metodologija nadzora na putu.

Dodatne informacije o ovoj temi potrežite putem mejla office@tahografvdo.rs