Objavljeni rezultati polaganja – novi ispit za licence za prevoz tereta 21. jun

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je rezultate drugog ispita o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju, zajedno sa rešenjima ispitnih pitanja i studija slučaja.

Spisak kandidata koji su položili ispit za dobijanje sertifikata, rešenja ispitnih pitanja i studija slučaja drugog ispitnog roka možete pogledati ovde.

Ministarstvo je najavilo i treći ispitni rok za polaganje ispita o profesionalnoj osposobljenosti za lica odgovorna za prevoz tereta u drumskom saobraćaju za 21. jun u prostorijama Privredne komore Srbije, ulica Terazije br. 23, drugi sprat, velika sala, 11000 Beograd.

Novi ispitni rok se organizuje samo za kandidate koji polažu samo jedan od testova (delova ispita), odnosno ovaj ispitni rok je određen isključivo kao popravni za polaganje onog testa koji kandidat u prethodnom roku nije položio.

Pravo polaganja imaju samo kandidati koji dostave uredne zahtev za polaganje ispita. U tom smislu, potrebno ja da kandidat u zahtevu navede da želi da polaže ispit 21. juna 2019. godine, kao i za koji deo ispita se prijavljuje ali i da dostavi dokaz o uplati administrativne takse za polaganje ispita u iznosu od 10.120,00 dinara.

Pored ovih kandidata, kandidati koji nisu bili određeni za polaganje u prethodna dva roka a imali su kompletne zahteve (na vreme su se izjasnili za polaganje u jednom od prethodnih rokova i dostavili dokaz o uplati administrativne takse), imaće mogućnost polaganja u ovom ispitnom roku. S tim u vezi, potrebno je da se u najkraćem roku obrate Ministarstvu sa zahtevom da im se dozvoli polaganje celog ispita, kako bi Komisija razmotrila njihove zahteve i donela odgovarajuću odluku.

Kandidati koji se nisu pojavili na prethodna dva roka, a bili su prijavljeni i određeni za polaganje, nemaju pravo polaganja u ovom terminu, kao ni kandidati koji su pali oba testa. Za ove kandidate će se rok za polaganje odrediti naknadno.

Više informacija o pripremama za polaganje teksta pročitajte na sajtu Kancelarije Ivanović.