POLJSKA: Na snazi novi spisak tereta koji podleže najavi prevoza

Obaveza najave prevoza pojedinih vrsta roba na teritoriji Poljske stupila je na snagu još 1. maja 2017. godine, a od 1. oktobra 2018. godine prevoznici imaju obavezu i da prosleđuju geo-lokacijske podatke o kretanju tereta.

Od 1. septembra 2019. godine na snazi će biti novi spisak tereta koji podleže najavi prevoza.

Za više informacija: Kancelarija Ivanović