POLJSKA: Srpski prevoznik kažnjen sa 2.600 EUR zbog falsifikovane CEMT dozvole

Poljska saobraćajna drumska inspekcija (Inspekcja Transportu Drogowego) je u večernjim časovima 4. februara, u okviru svojih redovnih kontrola na poljskim putevima, zaustavila i vozilo jednog srpskog prevoznika i tom prilikom utvrdila neobičan pokušaj prevare.

Naime, u okviru redovnih rutinskih provera na autoputu A1 kod mesta Godovo, vozaču koji se uputio prema češkoj granici zatraženi su dokumenti na uvid, među njima i CEMT dozvola i propratni dnevnik putovanja.

Policajci su pogledali dozvolu izbliza i utvrdili da je tokom jedne provere u januaru, skenirana dozvola sa istim brojem, izdata za istog prevoznika. U januaru ju je pokazao drugi šofer.

Upoređivanjem dokumenta sa januarskom skeniranom verzijom dozvole, utvrdili su da postoji nekoliko razlika, iako je broj dokumenata isti. Razlike su bile vidljive na prvi pogled: nisu se poklapala mesta, izgled i način stavljanja pečata na dokument.

Srpski prevoznik je neovlašćeno koristio dve dozvole sa istim brojem, što znači da je prekršio odredbe sporazuma Evropske konferencije ministara saobraćaja.

Vozilo je upućeno na parking, gde ostaje do izdavanja odgovarajuće dozvole. Prevozniku sleduje novčana kazna od 12 hiljada zlota, što je oko 2.600 evra, prenose poljski mediji.

Foto: katowice.witd.gov.pl