ANALIZA: Rezultati najfrekventnijih graničnih prelaza u Srbiji

Ukupan broj zabeleženih tranzitnih deklaracija* na ulazu u Republiku Srbiju, zabeleženih na 8 najfrekventnijih graničnih prelaza, u 2021. godini porastao je na oko 1.150.000 deklaracija. Od toga, najveći broj prijava zabeležili su inostrani prevoznici – 736.406 deklaracija, pokazuju zvanični podaci Uprave carina (UC).

– Ukupan broj tranzitnih deklaracija u 2021. godini na nivou cele Republike Srbije porastao je za oko 10% u odnosu na 2020. godinu, što jasno odražava povećanu privrednu aktivnost naše zemlje – saopštili su iz UC.

Evo i podataka o tranzitnim deklaracijama na ulazu u zemlju tokom 2021. godine, na 8 najfrekventnijih graničnih prelaza. Podaci su dati samo za ulaz u RS, jer prema Konvenciji o zajedničkom tranzitu, izlaz iz zemlje se ne registruje:

  1. GP Batrovci – 259.911 tranzitnih deklaracija, od čega najviše turskih (89.420), srpskih (79.441), bugarskih (24.309), pa makedonskih prevoznika (22.397)
  2. GP Gradina – 212.291 tranzitna deklaracija, od čega najviše turskih prevoznika (116.299), srpskih (41.276), pa bugarskih (31.186)
  3. GP Horgoš – 184.888 tranzitnih deklaracija, od čega najviše srpskih prevoznika (113.834), makedonskih (27.017), pa turskih (10.506)
  4. GP Preševo – 149.725 tranzitnih deklaracija, od čega najviše makedonskih prevoznika (84.858), srpskih (30.974), pa grčkih (12.059)
  5. GP Kelebija – 133.014 tranzitnih deklaracija, od čega najviše srpskih prevoznika (100.841), makedonskih (6.708), mađarskih (6.578)
  6. GP Šid – 123.833 tranzitne deklaracije, od čega najviše srpskih (47.301), bugarskih (29.223) i slovenačkih (12.198)
  7. GP Bogojevo – 57.594 tranzitne deklaracije, od čega najviše srpskih prevoznika (40.872), pa slovenačkih (6.344)
  8. GP Sremska Rača – 28.767 tranzitnih deklaracija, od čega najviše bosanskohercegovačkih (22.070), pa srpskih (5.172)

*Uprava carina podseća da se ne treba izgubiti iz vida da „tranzitna deklaracija“ nije isto što i „jedan kamion/prevozno sredstvo“. Broj deklaracija može prevazilaziti broj konkretnih prevoznih sredstava kojima se ona prevozi, pošto neki kamioni podnose više tranzitnih deklaracija, jer ima više odredišnih carinskih ispostava gde se vrši istovar robe.