Predstojeće revizije godišnjeg plana raspodele dozvola za 2024. godinu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je danas obaveštenje o predstojećim revizijama godišnjeg plana raspodele za 2024. godinu.

Kako se navodi, u skladu sa odredbama Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta, predstoji utvrđivanje aprilske, julske i oktobarske revizije godišnjeg plana raspodele za 2024. godinu.

Zahtev za reviziju pojedinačnog plana raspodele podnosi prevoznik koji nije podneo zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele.

Zahtev za aprilsku reviziju prevoznik podnosi od 1. do 10. marta tekuće godine, zahtev za julsku reviziju od 1. do 10. juna tekuće godine, a za oktobarsku od 1. do 10. septembra tekuće godine.

Uz zahtev je neophodno dostaviti odgovarajuću republičku administrativnu taksu, odnosno taksu za zahtev, molbu, predlog i drugi podnesak (tarifni broj 146a stav 1). Svaki pojedinačni zahtev mora da sadrži prilog (tabela potrebnih dozvola za 2024. godinu) u kojem je naveden broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola prevoznika do kraja 2024. godine.

Kompletno obaveštenje MGSI možete pogledati OVDE. 

Pixabay.com/jacqueline macou