PREVOZ OPASNE ROBE: Donet novi pravilnik

Na osnovu Zakona o transportu opasne robe donet je Pravilnik o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila.

Ovim pravilnikom propisuju se način i uslovi za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju, način lociranja i praćenja vozila, tehnički zahtevi i standardi informacionog sistema koji se koriste za lociranje i praćenje vozila, kao i rok za početak njegove obavezne primene.

Pogledajte detalje pravilnika koji definiše PREVOZ OPASNE ROBE.