Prodaja kombija u 2020. godini – Rast udela električnih vozila

I u 2020. godini, očekivano, najveći deo tržišta lakih komercijalnih vozila zauzela su ona sa pogonom na dizel – više od 92% novih kombija (do 3,5 tone) koji su prodati u EU imalo je dizel kao pogonsko gorivo, pokazuju podaci Evropske asocijacije proizvođača automobila (ACEA).

Iako je pandemija korona virusa oborila ukupne performanse EU tržišta, prodaja električnih i hibridnih kombija porasla je tokom protekle godine. Vozila na električni pogon činila su 2% ukupne prodaje (u odnosu na 1,3% u 2019), dok su hibridni kombiji predstavljali 0,9% tržišta EU u 2020. godini (u poređenju sa 0,3% godinu ranije).

Dizel i benzin

Broj prodatih dizel-kombija širom Evropske unije smanjio se za 17,2%, na 1,3 miliona jedinica, a svih 27 tržišta EU beleže pad. Uprkos ovom padu obima, tržišni udeo lakih komercijalnih vozila na dizel pogon se povećao sa 91,7% u 2019. na 92,4% u 2020. godini.

Ukupni pad registracije kombija, kao rezultat pandemije COVID-19, najteže je pogodio segment vozila na benzinski pogon. Širom EU u 2020. rezultat iznosi svega 49.056 kombi vozila na benzin, što je oko polovine broja prodatih u 2019.

Osim Letonije, sva tržišta EU zabeležila su pad registracija benzinskih kombija tokom 2020. godine, uključujući i četiri glavna. Kao rezultat, udeo benzina na tržištu kombija u EU smanjio se sa 5,1% u 2019. na 3,4% prošle godine.

Vozila na alternativni pogon (APV)

U EU je ukupno prodato 28.597 ovakvih lakih komercijalnih vozila. Po broju prednjače Francuska (9.209 jedinica) i Nemačka (8.830 jedinica), a na ova dva tržišta odlazi 60% svih električnih kombija širom EU.

Registracije novih hibridnih kombija u EU skočile su za 175,0% na 12.698 jedinica u 2020. Ovo trostruko povećanje (u poređenju sa 4.617 hibridnih kombija prodatih u 2019. godini) delimično je rezultat niske osnove za poređenje. Zapravo, hibridna električna vozila (HEV) i dalje su činila manje od 1% ukupne prodaje lakih komercijalnih vozila u EU regionu prošle godine.

Potražnja za kombijima koji rade na alternativna goriva smanjila se za 29,5% na 19.346 jedinica tokom 2020. godine, jer su dva glavna tržišta ovih vozila zabeležila nagli pad: Italija (-28,7%) i Španija (-53,2%). Shodno tome, tržišni udeo kombi vozila na prirodni gas i TNG širom EU skliznuo je sa 1,6% u 2019. na 1,3% u 2020. godini.

Pogledajte kompletan ACEA izveštaj.