Vozila preko 3,5 tone plaćaju PUTARINU u Nemačkoj od 1. jula: objavljene cene i izuzeća

Evropska logistička industrija suočiće se sa još jednim finansijskim udarom ove godine. U Nemačkoj će od 1. jula 2024. godine plaćanje putarine biti obavezno i za vozila za prevoz robe čija je najveća tehnički dozvoljena masa veća od 3,5 tona i manja od 7,5 tona.

Nemački portali podsećaju da domaća i strana zanatska preduzeća, pod određenim uslovima, neće morati da plaćaju putarinu za svoja vozila, ali u zavisnosti od konkretne rute i prirode robe koja se prevozi.

Maloprodajna udruženja pozvala su nemačku vladu ranije ove godine da razjasni ovo pitanje, ističući da nije bilo dovoljno vremena za pripremu. Savezna kancelarija za logistiku i mobilnost (BALM, ranije BAG) objavila je informaciju o tome na koga će, a na koga neće uticati oslobađanje od putarine od 1. jula 2024. godine.

Operater za naplatu putarine Toll Collect takođe izveštava da je instalacija jedinica u vozilu već u toku. Takođe, oni su na svom sajtu objavili odgovore na najčešća pitanja u vezi sa naplatom putarine za vozila preko 3,5 tone, kao i cene koje će se primenjivati počev od 1. jula 2024. 

Izuzeci za zanatlije

Usklađenost sa zahtevima zavisi od konkretnog putovanja i robe koja se prevozi. Savezna kancelarija za logistiku i mobilnost (BALM) navodi da izuzeće važi „ako vozilom upravlja zanatlija i u vozilu se nalaze materijali, oprema ili mašine neophodne za pružanje usluga i zanatskih radova koji proizilaze iz poslovne delatnosti, ili ukoliko preduzetnik prevozi ručno izrađenu robu koju proizvodi, dalje obrađuje ili popravlja u okviru sopstvene zanatske delatnosti”, piše trans.info.