Prvo post-pay plaćanje putarine u Srbiji

DKV Euro Service će kao prvi pružalac usluga kartica za gorivo i servisnih kartica od 1. 10. 2019. obračunavati putarinu za kamione u Srbiji postupkom naknadnog plaćanja (post-pay). Pri tome se vozači mogu služiti brzim trakama i više ne moraju prekidati put. Obračun se vrši naknadno elektronskim putem. Do sada su vozači morali da plaćaju naknade za putarine  na pojedinim naplatnim stanicama.

Korisnik kupuje uređaj za naplatu putarine naknadnim obračunom već pri ulasku u Srbiju na graničnim prelazima na prodajnim mestima za TAG – ENP. Treba samo pokazati karticu DKV CARD i saobraćajnu dozvolu. Zatim dobija uređaj OBU koji se na licu mesta konfiguriše prema potrebi korisnika. Od sada će se sve transakcije u vezi putarine korisnika u Srbiji sprovoditi putem navedenog uređaja za naplatu te će biti obračunate preko DKV, prenosi transportmagazin.hr.

Inače,  Srbija je donela pravilnik kojim se usklađuje sa Evropskim elektronskim sistemom putarine.