REGISTRACIJA vozila NAKON VANREDNOG stanja: Pročitajte obaveštenje!

Šalteri Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova u policijskim upravama i stanicama, na kojima građani mogu podneti zahteve za izdavanje ličnih dokumenata i obaviti druge poslove iz nadležnosti MUP-a, počeli su da rade danas (11. maja 2020. godine).

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, građani na šalterima policijskih uprava i stanica mogu da obave poslove prijave prebivališta i boravišta građana, podnesu zahtev za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, registracije vozila, oružja, državljanstva, kao i da podignu ta dokumenta.

Uprava za upravne poslove preporučuje građanima da zahteve za prvu registraciju i promenu vlasništva vozila, promenu podataka upisanih na saobraćajnoj dozvoli i druge zahteve vezane za registraciju vozila policijskim stanicama i upravama šalju preporučenom poštom.

Spisak dokumentacije potrebne za ove poslove građani mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, a uz dokumentaciju potrebno je dostaviti i kontakt telefon podnosioca zahteva, preko koga će biti obavešten o terminu za uručenje dokumenata.

U vezi sa registracionim nalepnicama za vozila upisana u jedinstveni registar, Uprava za upravne poslove ističe da će se one, do 1. jula 2020. godine, izdavati isključivo na tehničkom pregledu vozila.

Uredbom Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti covid-19 propisano je da će se lična dokumenta (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i oružni list) kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja smatrati se važećim do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje novih ličnih dokumenata, koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je prilikom posete policijskim upravama i stanicama potrebno poštovati propisane mere zaštite.