Rokovi razduženja vremenskih i CEMT dozvola

Saglasno Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, prevoznik je u obavezi da u definisanim rokovima nadležnom organu – Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dostavlja odgovarajuće primerke listova iz dnevnika putovanja, zajedno sa izveštajem, i to:

  • najkasnije do 25. u tekućem mesecu za prethodni mesec, u slučaju vremenskih dozvola (član 38. stav 3.)
  • do poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec, u slučaju CEMT dozvola (član 34. stav 2.)

Dokaz da je vožnja obavljena predstavlja CMR (međunarodni tovarni list) koji se dostavlja nadležnom ministarstvu.

Takođe, prema poslednje objavljenom Opštem delu plana raspodele, u delu koji se odnosi na posebne uslove korišćenja dozvola, propisano je i da se, u slučaju bilateralnog prevoza koji je obavljen CEMT dozvolom, obavezno dostavlja i JCI (Jedinstvena carinska isprava izdata od strane Ministarstva finansija, Uprave carine Republike Srbije), odnosno odgovarajući ekvivalentan dokaz, i to samo za jedan smer. Za bilateralne vožnje obavljene vremskom dozvolom ne postoji obaveza dostavljanja JCI.

Izvor: office-ivanovic.rs