Rusija podiže najveću dozvoljenu brzinu kretanja autoputevima na 130 km/h

Ne samo da će maksimalna brzina na pojedinim deonicama ruskih autoputeva biti povećana sa sadašnjih 110 km/h na 130 km/h, već će za 20 km/h biti moguće legalno se kretati i drumovima gde je važeće ograničenje od 90 km/h. Novine stupaju na snagu do kraja godine, a važiće na svim državnim putevima, bez razlike da li se za njihovo korišćenje plaća naknada ili je upotreba pak besplatna.

Tim povodom, zamenik Savezne agencije za putnu infrastrukturu Rusije, Jevgenij Nosov je izjavio da je bilo neophodno da se neke deonice unaprede, a to se pre svega tiče kvaliteta asfaltne obloge, naglašavajući pritom da su prilikom izgradnje, svi autoputevi projektovani za brzine do 150 km/h.

Na današnji dan, postoje nekih dvadesetak sekcija autoputeva čije se korišćenje ne naplaćuje, a gde je maksimalna dozvoljena brzina 110 km/h. U budućnosti će ih biti još nekoliko. Ovo podvlačimo pre svega zbog toga što će, kao što smo najavili, do kraja godine ograničenje brzine kretanja biti liberalnije na mnoštvu deonica širom najveće zemlje na svetu.

Kako bi sve najavljene izmene stupile na snagu, bilo je neophodno razdvojiti motorni i pešački saobraćaj, instalirati svetlosnu signalizaciju duž puteva, postaviti zaštitne ograde kao i ispuniti druge tehničke uslove.
Javno preduzeće Avtodor je angažovano na prikupljanju putarina s cele teritorije Ruske Federacije.