Sa kojim problemima se suočavala transportna industrija u 2017?

Porodična firma „Nivex“ je osnovana još 1990. godine i od samog početka se bave kamionskim prevozom robe u međunarodnom drumskom saobraćaju. Pretežno su orijentisani na transport robe iz Srbije za tržista Zapadne Evrope (Francuska, Nemačka, Belgija, Holandija, Italija, Austrija, Španija, Mađarska…) i obratno, kao i na prevoz robe za i iz zemalja u regionu (Balkan).

U autorskom tekstu, objavljenom na njihovom sajtu, osvrnuli su se na „turbulentnu 2017. godinu koju karakterišu kao prekretnicu za naše tržište logistike kao i prekretnicu svoje firme“.

– Preduzeli smo sve mere kako bismo osigurali najveću moguću pouzdanost isporuke u teškom tržišnom i administrativnom okruženju. Obnovili smo i proširili vozni park najsavremenijim teškim teretnim vozilima u cilju poboljšanja kvaliteta usluge transporta, mnogo smo uložili u obrazovanje kadrova, što vozačkog što menadžerskog, kako bismo rizične situacije sveli na minimum – navode u kompaniji.

Foto: Nivex

Dalje navode:

U 2018. godini, logistička industrija će se suočiti sa velikim izazovima. Jedan od razloga za to je nemačka ekonomija koja vrtoglavo beleži rast. Kao rezultat, potražnja za kapacitetima u oblasti transportnih usluga i tovarnog prostora je stabilna sa tendencijom rasta. Istovremeno, stalni porast potrebe za transportnim kapacitetima ima problem sa recipročnim rastom problema sa nedostatkom profesionalnih vozača, što znači da dodatnim vozilima nema ko da upravlja, pa transportni kapaciteti ostaju nepopunjeni i zbog toga produktivnost prevozničkih kuća opada. Stoga, mnoga transportna preduzeća morala su zaposliti nestručan vozački kadar, a osrednje edukovanom vozačkom kadru uvećati primanja, a da pri tome taj trošak ne mogu nadoknaditi, pa samim tim svode svoje poslovanje na minimum dobiti, što jasno ukazuje da to nije zdrav način poslovanja.

Pored navedenih problema sa porastom potražnje transportnih kapaciteta i padom broja profesionalnih vozača, porast privrede i potražnje za kamionima utiče na preopterećenost evropske saobraćajne infrastrukture. Velike gužve, radovi na putu, učestali udesi utiču na to da je sve teže planirati tranzitna vremena, termine utovara, istovara, dok sa druge strane klijenti imaju jako striktne i kratke termine utovara i istovara, što u tom slučaju, prevoznicima stvara velike probleme u organizaciji i produktivnosti, a ti problemi zatim kao „domino efekat“ utiču na sve dalje klijente koji su trebali biti u tom lancu.

Kao još jedan od rezultata povećanja broja kamiona jesu velika zagušenja na graničnim prelazima i carinama, gde se gubici mogu meriti milijardama evra na godišnjem nivou. Npr, jedan zbirni kamion, pilikom uvoza robe, može da se zadrži pod tovarom, počevši od granice pa do carinskih ispostava i istovara, i do 7 dana, a da pri tome za to vreme ne prihoduje već samo gubi novac, jer danima stoji u mestu. Krivac tome je teška i komplikovana administracija.

Zaključak jeste da cene transporta i dalje padaju zbog povećanog broja kamiona, prevoznici su neujedinjeni, naročito nakon donošenja novih zakona kada se pojavio veliki broj novih i neiskusnih prevoznika i na tržištu konkurišu isključivo na osnovu dampinga cena prevoza, a ne i kvaliteta usluge i prihvataju da pervezu teret po cenama kako bi pokrili samo trošak, ne razmišljajući o budućnosti, dok troškovi transporta nemilosrdno rastu.

To znači da se štedi na mnogim drugim elementima (tehničko održavanje, edukacija kadrova, ušteda na osiguranjima…), a koji će uticati na kvalitet i bezbednost prevoza tereta, što svakako nije platforma na kojoj bi trebalo zasnivati ovu bitnu privrednu granu.

– „Nivex“ će u 2018. godini obnoviti vozni park za još nekoliko novih premium vozila najsavremenije kategorije, kao što je to bio i slučaj u prethodne tri godine, pojačaće dvojne posade vozača zarad brže i efikasnije isporuke robe, što je više nego privilegija u momentu kada transportnim firmama stoje kamioni zbog nedostatka vozača, nastavićemo da radimo na edukaciji kadrova kao i tehničkoj opremljenosti, a insistiraćemo na realnim cenama pervoza kako bismo održali kvalitet koji smo imali kroz istoriju dugu skoro 30 godina – navode u toj kompaniji.